Домашня сторінка статей

“Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії”

Випуск № 37 (2023 р.)

Тубольцев Л. Г., Чайка О. Л., Бабаченко О. І. Перспективи розвитку металургійного виробництва в Україні за рахунок використання нових технологій

Альтер М. А., Чайка О. Л., Корнілов Б. В., Москалина А. О. Аналіз розвитку технологій задувки доменних печей в 20-21 століттях

Бочка В. В., Нізяєв К. Г., Ягольник М. В., Сова А. В., Шмат К. В., Олексієнко М. М. Оцінка процесів руйнування та способів стабілізації агломерату

Губинський М. В., Сибір A. В., Федоров С. С., Меркулов О. Є., Губинський С. М., Мазорчук В. Ф., Форись О. М. Особливості процесу навуглецювання Fe-C розплаву та вплив на нього виду карбюризаторів

Іванча М. Г., Нестеров О. С., Муравйова І. Г., Гармаш Л. І., Вишняков В. І., Щербачов В. Р., Єрмоліна К. П. Удосконалення технологічних вимог до розподілу шихтових матеріалів та газового потоку при роботі доменних печей з низьким вмістом кремнію у чавуні та оцінка можливості їх реалізації на сучасних доменних печах

Крячко Г. Ю., Сігарьов Є. М., Похвалітий А. А. Особливості вибору параметрів заплечиків доменних печей

Петряков М. В., Грес Л. П., Гупало О. В., Верещак В. І., Єрьомін О. О., Григор’єв А. С. Дослідження ефективності використання суміші повітря, димових газів та технологічного кисню в якості окиснювача при опаленні доменних повітронагрівачів

Семенов Ю. С., Горупаха В. В., Ващенко С. В., Худяков О. Ю., Шумельчик Є. І., Баюл К. В. Розробка стабілізаційних заходів, направлених на виведення цинку з продуктами плавки та акумулювання титану в горні доменної печі

Чайка О. Л., Корнілов Б. В., Москалина А. О., Лебідь В. В., Ізюмський М. М., Джигота М. Г. Аналіз скорочення викидів вуглекислого газу з доменної печі в умовах використання перспективних та існуючих технологій доменної плавки

Двоскін Б. В., Маначин І. О., Кисляков В. Г., Шевченко С. А., Петруша В. П., Зотов Д. С. Особливості зміни вмісту сірки в доменному чавуні, що поставляється для конвертерного переробу

Кисляков В. Г., Тогобицька Д. М., Молчанов Л. С., Єлісєєв В. І., Ліхачов Ю. М. Аналіз моделей процесів позаагрегатного оброблення чавуну

Шевченко А. П., Маначин І. О., Двоскін Б. В. , Шевченко С. А., Башмаков О. М. Розробка номограм та розрахункових моделей питомих витрат магнію та вмісту сірки в чавуні при різних умовах інжекційної десульфурації чавуну

Голуб Т. С., Молчанов Л. С., Семикін С. І., Прокопенко П.Г. Встановлення раціональних режимів взаємодії газового струменя та електричного розряду для розробки методу легування газоподібним нітрогеном при використанні електричної активації

Молчанов Л. С., Піптюк В. П., Греков С. В. Доцільність освоєння технології вакуумування сталі на ПрАТ «Каметсталь»

Самохвалов С. Є., Піптюк В. П., Греков С. В. Вплив кількості добавки на гідродинаміку металевої ванни у ківші

Семикін С. І., Голуб Т. С., Молчанов Л. С., Прокопенко П. Г. Аналіз механізмів впливу активізованих струменів кисню на процеси виділення пилу в киснево-конвертерному виробництві

Степаненко Д. О., Гришин О. М., Бєлькова А. І. Аналітичні та експериментальні дослідження властивостей шлаків та шлакоутворюючих сумішей сталеплавильного виробництва

Тогобицька Д. М., Бєлькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі “метал-шлак” як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі

Тогобицька Д. Н., Кукса О. В., Греков С. В., Поворотня І. Р., Ліхачов Ю. М., Ходотова Н. Є. Прогнозування теплофізичних властивостей хромовмісних феросплавів

Чернятевич А. Г., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С. Вдосконалення технології виплавки та розливки сталі на МБЛЗ для виробництва залізничних рейок в умовах вітчизняних металургійних підприємств

Юшкевич П. O. Стан та досвід використання кисневих конвертерів на металургійних підприємствах сучасної України

Вереньов В. В. Перспективи розвитку методів діагностики в перехідних режимах роботи прокатних станів

Добряк В. Д., Угрюмов Д. Ю., Николаєнко Ю. М., Соловйова І. А. Стан і розвиток способів розподілу гарячого металу на мірні довжини

Єгоров О. П., Рибальченко М. О., Маначин І. О. Адаптивна система управління швидкісним режимом вільної прокатки з нечітким регулятором

Приходько І. Ю., Воробей С. О., Разносілін В. В. Шляхи зменшення різнотовщинності товстолистового прокату

Раздобрєєв В. Г., Приходько І. Ю., Ключніков К. Ю., Паламар Д. Г., Лещенко О. І. Вибір методики визначення енергосилових параметрів процесу протягування штаби через згино-розтягувальний пристрій

Бабаченко О. І., Кононенко Г. А., Рибалка Є. М., Подольський Р. В., Сафронова О. А., Сафронов О. Л. Розробка рекомендацій щодо технічних вимог для нового національного стандарту на залізничні колеса

Балаханова Т. В., Чуйко І. М., Парусов Е. В., Олійник Е. В. Деякі аспекти використання сталей під час позареакторного зберігання та транспортування відпрацьованого ядерного палива. (Огляд)

Губенко С. І., Парусов Е. В., Парусов О. В. Формозміна і перерозподіл неметалевих включень в сталях за обробки тиском

Кононенко Г. А., Аджамський С. В., Подольський Р. В., Сафронова О. А., Шпак Е. А., Дерягін А. І. Внутрішні залишкові напруження в адитивному виробництві. (Огляд).

Кононенко Г. А., Кімстач Т. В., Сафронова О. А., Подольський Р. В. Шляхи підвищення стійкості та живучості листового прокату із броньової сталі. (Огляд).

Луценко В. А., Голубенко Т. М., Луценко О. В. Вплив температури обробки на структуроутворення Cr-Mo-V сталі

Поворотня І. Р., Подольський Р. В., Сафронова О. А., Олійник Е. В. Аналіз впливу вмісту та співвідношення хімічних елементів на фазовий склад та твердість вуглецевих сталей різного складу

Столбовий В. О., Дейнеко Л. М., Пінчук В. Л., Кривчик Л. С., Хохлова Т. С. Використання зносостійких покриттів для зміцнення трубного інструменту для виробництва труб пресуванням з високолегованих сталей

Узлов К. І., Реп’ях С. І., Кімстач Т. В., Сафронова О. А., Мазорчук В. Ф., Білий А. П. Триботехнічні властивості сплаву БрО3А3 в умовах сухого тертя

Філоненко Н. Ю, Бабаченко О. І., Кононенко Г. А. Вплив мікролегування титаном, алюмінієм та азотом вуглецевої сталі на особливості структури та механічні властивості

Баюл К. В., Ващенко С. В., Худяков О. Ю., Зінченко А. В., Семенов Ю. С., Солодка Н. О. Аналіз сучасних підходів та методів проектування механічного обладнання, які можуть бути застосовані для розробки сучасного системного підходу до створення валкових брикетних пресів

Білодіденко С. В., Мазур І. А., Добряк В. Д., Угрюмов Д. Ю., Угрюмов Ю. Д. Шляхи поліпшення гальмування рухомих частин подавального апарата пілігримового стана

Лапшин Є. С., Шевченко О. І. Визначення раціональних параметрів гасителя низькочастотних коливань великогабаритних інженерних споруд

Кононенко Г. А., Меркулов О. Є. В пам’ять про Узлова Івана Герасимовича

Завантажити всі статті одним файлом

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo