Головна

Збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» є періодичним науковим виданням.
Видається з 1995 року.
Періодичність виходу: 1 раз на рік.
Мови видання- українська, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 7982 від 13.10.2003 р.

ISSN 2522-9117 (print)
ISSN 2786-6149 (online)
Title proper:
Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy
Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии

DOI: 10.52150/2522-9117

Засновник та видавець наукового видання – Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України.

Згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 115 (Протокол № 2 від 18.01.2024) Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України зареєстровано суб’єктом у сфері друкованих медіа.
Вид друкованого медіа – науковий збірник.
Назва друкованого медіа – «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» / “Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy”.
Ідентифікатор медіа- R30-02613.

Згідно з рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 257 (Протокол № 4 від 01.02.2024) Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України зареєстровано суб’єктом у сфері онлайн-медіа.
Вид онлайн-медіа – вебсайт.
Доменне ім’я – jrn.isi.gov.ua.
Назва онлайн-медіа – «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» / “Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy”.
Ідентифікатор медіа- R40-02672.

Спеціальності, за якими здійснюється публікація статей:
132 – Матеріалознавство;
136 – Металургія;
133 – Галузеве машинобудування.
Галузь знань – 13 – Механічна інженерія.

Наказом МОН України №894 від 10 жовтня 2022 року збірник “Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії” включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: 132 – Матеріалознавство; 133 – Галузеве машинобудування; 136 – Металургія.

Мета наукового видання – публікація результатів фундаментальних і прикладних досліджень з основних проблем металургії та матеріалознавства, що виконуються співробітниками Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України та провідними фахівцями галузі; створення простору якісної публічної комунікації вчених; якісне донесення нових наукових знань та практичних результатів досліджень до фахівців-практиків, які працюють на виробництві.

Завдання наукового видання полягає у поширенні результатів теоретичних та прикладних досліджень у вітчизняній та світовій науковій спільнотах та сприянні трансферу новітніх наукових розробок у промисловість.

Редакційна колегія за тематичною спрямованістю збірника наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» приймає до розгляду рукописи оригінальних наукових і оглядових робіт з основних проблем металургії, машинобудування та матеріалознавства.

Діяльність редакційної колегії збірника наукових праць не носить комерційного характеру і зосереджена на науковій підтримці і науково-технічному супроводі металургійної галузі України.
Публікація статей у збірнику здійснюється безкоштовно.

Тематичні рубрики збірника:
Загальні проблеми металургії
Виробництво чавуну
Позапічна обробка чавуну
Сталеплавильне виробництво
Процеси і машини обробки тиском
Металознавство і матеріалознавство
Системи управління металургійними процесами

Збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» є науковим виданням відкритого доступу.
Всі статті безкоштовні для доступу, читання, завантаження та друку.

У своїй роботі редакція дотримується наступних термінів:
– прийняття рукописів від авторів для публікації в поточному номері збірника наукових праць – до 1 серпня;
– рецензування рукописів здійснюється по мірі їх надходження до редакції в термін до 30 днів;
– доопрацювання рукописів та усунення недоліків їх оформлення (відповідно до зауважень Рецензента та Редактора) повинно бути здійснено авторами не пізніше 30 жовтня;
– повторне рецензування рукописів після їх доопрацювання – до 15 листопада;
– розгляд статей, рекомендованих до публікації, на засіданні редакційної колегії збірника – до 30 листопада;
– публікація збірника та оприлюднення повних текстів статей у відкритому безоплатному доступі на сайті наукового видання- до 30 грудня.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo