Випуск 36, 2022 р.

Бабаченко О. І., Тубольцев Л. Г., Меркулов О. Є., Левченко Г. В. Науково-технічне супроводження Концепції сталого розвитку чорної металургії України

Тубольцев Л. Г., Горохова В. О. Експертно-математична оцінка розвитку чорної металургії України

Бабаченко О. І., Нестеров О. С., Гармаш Л. І. Декарбонізація та енергетична криза

Чайка О. Л., Корнілов Б. В., Москалина А. О., Меркулов О. Є., Лебідь В. В., Ізюмський М. М. Дослідження впливу технологій використання ПВП, природного та коксового газу на декарбонізацію доменного виробництва

Тогобицька Д. М., Бєлькова А. І., Муравйова І. Г., Іванча Н. Г., Степаненко Д. О., Нестеров О. С., Ліхачов Ю М. Розробка та випробування алгоритмічного забезпечення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти у конкретних умовах роботи доменних печей

Чайка О. Л., Корнілов Б. В., Лебідь В. В., Москалина А. О., Шумельчик Є. І., Джигота М. Г. Реалізація математичних моделей матеріального та теплового балансів доменної плавки в складі АСУ ТП ПРАТ «МК «Азовсталь»

Муравйова І. Г., Іванча М. Г., Щербачов В. Р., Вишняков В. І., Єрмоліна К. П., Білошапка О. О., Ходотова Н. Є. Метод визначення положення і форми пластичної зони в доменній печі з використанням показників розподілу температури газового потоку

Цюпа Н. О., Степаненко Д. О., Снігура І. Р. Дослідження закономірностей впливу лужних сполук на вогнетривку футерівку доменної печі в умовах використання вторинних ресурсів

Грес Л. П., Єрьомін О. О., Гупало О. В. Вплив збагачення повітря горіння киснем на стійкість кладки доменних повітронагрівачів

Кисляков В. Г., Тогобицька Д. М., Молчанов Л. С., Руденко О. Л., Пушкаренко М. В. Вибір базових компонентів шлакоутворюючої суміші для одностадійного видалення домішок із чавуну

Бочка В. В., Ягольник М. В., Двоєглазова А. В., Фурсов М. О. Вдосконалення технології виробництва та покращання якісних характеристик комплексного флюса

Шевченко А. П., Кисляков В. Г., Двоскін Б. В., Маначин І. О., Шевченко С. А., Зотов Д. С. Закономірності змін складу шлаку і вмісту сірки в чавуні у технологічному ланцюзі «доменна піч – комплекс десульфурації чавуну – конвертер»

Єлісєєв В. І., Маначин І. О., Шевченко А. П., Шевченко С. А. Оцінка параметрів занурення частинок реагенту з газом у розплав при інжекційній позапічній десульфурації чавуну

Юшкевич П. O. Загальний концепт типізації будови та конструктивних oсoбливoстей склепінь печей віддзеркaльнoгo типу

Голуб Т. С., Молчанов Л. С., Какушкін Є. С., Прокопенко П. Г. Дослідження перебігу допалювання в порожнині робочого простору кисневого конвертера за рахунок оцінки фізичних параметрів димових газів та полум’я

Семикін С. І., Голуб Т. С., Молчанов Л. С. Аналітичне дослідження характеристик струменів, що витікають із сопел складеного типу

Михайловський М. В., Шибакінський В. І., Бейцун С. В. Дослідження термічної підготовки ковшів

Молчанов Л. С., Голуб Т. С. Дослідження зміни структурного та хімічного складу периклазовуглецевих вогнетривів у процесі експлуатації у складі футерівки кисневих конверторів

Mazur V. L., Tymoshenko V. I., Prykhodko I. Yu. Implementation of calculation methods in a specialized computer system of the stress-deformation and temperature state of steel bar coils

Pliuta V. L., Levchenko G. V., Vorobey S. O., Nesterenko A. M. Structure and properties of reinforcing rolled coils by v-alloyed dual-and multi-phase C-Mn-Si-steel

Раздобрєєв В. Г., Паламар Д. Г., Ключніков К. Ю., Лещенко О. І. Дослідження технологічних параметрів гарячої сортової прокатки при виробництві корозійностійкого і вогнестійкого арматурного прокату

Кузьменко М. Ю., Єгоров О. П., Рибальченко М. О. Аналіз ефективності способів розкрою заготовок при виробництві дрібносортного прокату в стрижнях

Потап О. Ю., Іванічик А. В. Точність регулювання товщини прокату в умовах високочастотних збурень з урахуванням швидкодії натискних пристроїв

Вереньов В. В., Подобєдов М. І. Моделювання динаміки проходження полоси зі зварним швом безперервної групи клітей

Зінченко М. Д., Потап О. Ю. Дослідження лабораторного прокатного стана 150 як об’єкта автоматизації

Кононенко Г. А., Кімстач Т. В., Сафронова О. А., Подольський Р. В., Пучіков О. В., Клинова О. П. Сучасні перспективні металеві матеріали для бронеперешкод (огляд)

Бабаченко І. О., Балаханова Т. В., Кононенко Г. А., Сафронова О. А., Дементьєва Ж. А. Формування макроструктури залежно від вмісту та співвідношення основних компонентів у зливках сталі залізничного призначення

Подольський Р. В., Сафронова О. А., Меркулов О. Є., Кононенко Г. А., Бабаченко О. І., Сафронов О. Л. Аналіз відповідності дослідних сталей для залізничних рейок сучасним стандартам України та ЄС

Кононенко Г. А., Аджамський С. В., Подольський Р. В., Сафронова О. А., Шпак Е. А. Порівняльні дослідження механічних властивостей зразків сталі 316L, виготовлених на машині ALFA-150 на відповідність світовим аналогам

Ковзель М. А., Бабаченко О. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Олійник Е. В. Про формування первинної структури та властивостей економнолегованих хромомарганцевих сплавів у литому стані

Луценко В. А., Голубенко Т. М., Луценко О. В. Енергозберігаюча термічна обробка легованих сталей зі змішаною структурою

Тогобицька Д. М., Снігура І. Р. Моделювання металевих розплавів на рівні міжатомної взаємодії

Петров О. П., Греков С. В., Піптюк В. П., Кукса О. В., Снігура І. Р. Прогнозна оцінка фізико-хімічних властивостей нових композицій хромовмісних феросплавів

Бобирь С. В., Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Барановська О. Є., Чуйко І. М. Дослідження впливу кріогенного оброблення на особливості формування структури та зносостійкість сталі 38ХН3МФА після попереднього термічного зміцнення

Парусов Е. В., Губенко С. І., Парусов О. В. Особливості зносу пар тертя канат-блок і канат-барабан за умов роботи підйомно-тягових пристроїв

Губинський М. В., Сибір A. В., Федоров С. С., Меркулов О. Є., Губинський С. М., Коваль С. В., Форись О. М. Оцінка зменшення викидів парникових газів при отриманні штучного графіту в електротермічному киплячому шарі

Франчук В. П., Анциферов О. В. Поділ сипкого матеріалу при вертикальних коливаннях робочої поверхні

Дорошенко В. С., Шалевська І. А. Проектування виробництва сегментів захисних споруд за сучасними металургійними технологіями

Дорошенко В. С., Калюжний П. Б. Запобігання появи поверхневих дефектів на внутрішніх порожнинах корпусних чавунних виливків

Мінєєв С. П., Антончик В. Є., Ганкевич В. Ф., Лівак О. В., Кіба В. Я., Куц О. В., Захарова Д. Р. Пошук методів підвищення продуктивності буріння свердловин у міцних гірських породах

Лапшин Є. С., Шевченко О. І. Аналіз технічних рішень для зневоднення та класифікації за крупністю мінеральної сировини при тонкому і надтонкому вібраційному грохоченні

Муравйова І. Г. Наукова діяльність д.т.н. В. В. Вереньова

Муравйова І. Г., Тогобицька Д. М., Вереньов В. В. Пам’яті товариша та співробітника М. І. Подобєдова

Завантажити всі статті одним файлом

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo