DOI: 10.52150/2522-9117-2023-37-324-339

Добряк Володимир Дмитрович, к.т.н., провідний інженер, ДП «Український інститут по проектуванню металургійних заводів», вул. Січеславська Набережна, 17, м. Дніпро, 49070, Україна

Угрюмов Дмитро Юрійович, технічний директор, ТОВ “Інженерне Бюро Франке Інтернешенал”

Николаєнко Юлія Миколаївна, ст. викладач, Український державний університет науки і технологій, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49000, Україна.

Соловйова Інна Анатоліївна, к.т.н., доцент, Український державний університет науки і технологій, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, 49010, Україна. ORCID: 0000-0003-1569-567X. E-mail: solov@ua.fm

СТАН І РОЗВИТОК СПОСОБІВ РОЗПОДІЛУ ГАРЯЧОГО МЕТАЛУ НА МІРНІ ДОВЖИНИ

Анотація. Метою роботи є аналіз способів поділу гарячого металу на мірні довжини з точки зору забезпечення ними необхідної якості одержуваних кінців після поділу, а також високої продуктивності. Це особливо важливо для підготовки гарячого металу для наступних переділів, в тому числі на прокатних і трубопрокатних агрегатах, де висока якість кінців заготовок забезпечує зниження кінцевої обрізі і видаткових коефіцієнтів металу, а на трубопрокатних агрегатах також поліпшення якості гільз і труб. В роботі досліджені відомі літературні та патентні джерела в області поділу гарячого металу на мірні довжини, як при безперервній розливці сталі, так і при наступних переділах. В результаті аналізу встановлено, на практиці способи поділу гарячого металу, що широко застосовуються, не можуть забезпечити високу якість кінців труб після поділу, що збільшує втрати металу на наступних переділах. Найбільш перспективними для поділу гарячого металу на мірні довжини в прокатному і трубопрокатному виробництві є горячеабразивне різання й різання роторними пилами, які набувають все більшого поширення на виробництві. Практичне значення результатів наведених у цій роботі є пропозиції по використанню прогресивних способів поділу гарячого металу як з точки зору високої продуктивності, так і, перш за все необхідної якості одержуваних кінців після поділу для наступних переділів. Розглянуто напрямки розвитку для аналізованих способів поділу гарячого металу. Запропонований безвідходний двостадійний спосіб поділу круглих гарячих заготовок на мірні частини, який забезпечує покращення якості торців для подальшої прокатки труб.

Ключові слова: поділ металу, якість кінців, утяжка металу, різання на ножицях, абразивне різання, різання роторними пилами, імпульсивне різання, продуктивність.

DOI: https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-324-339

Посилання для цитування: Стан і розвиток способів розподілу гарячого металу на мірні довжини / В. Д. Добряк, Д. Ю. Угрюмов, Ю. М. Николаєнко, І. А. Соловйова // Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2023. Вип. 37. С. 324-339. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-324-339

Перелік посилань

 1. Соловцов С. С. Безотходная резка сортового проката в штампах. Москва : Машиностроение, 1985. 175 с.
 2. Чернобривенко Ю. С., Теряев В. А., Добряк В. Д. О некоторых закономерностях деформации концов заготовок при резании на ножницах. Сб. науки. тр. УКРНИИмет «Сортопрокатное производство». 1976. С. 80-83.
 3. Тимощенко В. А., Эрлих А. И., Пульбере А. И. Резка сортового проката и труб на заготовки. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1986. 111 с.
 4. Ножи для резки проката: а.с. 298410 СССР: МПК B21f 11/00 (B23d 35/00); заявл. 16.09.1969; опубл. 16.03.1971, Бюл. № 11.
 5. Способ разделения горячего проката: а.с. 1682055 СССР: МПК B23D 15/00; заявл. 31.03.89; опубл. 07.10.91. Бюл. № 37.
 6. Нисковских В. М., Карлинский С. Е., Беренов А. Д. Машины непрерывного литья слябовых заготовок. Москва : Металлургия, 1991. 272 с.
 7. Бровман М. Я., Бойко Ю. П. Применение ножниц на сортовых машинах непрерывного литья заготовок. Металлургическая и горнорудная промышленность. 1982. № 2. С. 48-49.
 8. Устройство для резки непрерывнолитых слитков: а.с. 2033300 СССР: МПК B23D 11/126; заявл. 11.11.92: опубл. 20.04.95, Бюл. № 11.
 9. Кононенко В. Г., Яценко С. В. Импульсная резка горячего металла на УНРС. Сталь. 1972. № 3. С. 120-122.
 10. Брикманис Г. Н., Мазниченко С. А., Воробьева О. Б. Эксплуатация машин импульсной резки непрерывнолитой заготовки. Черная металлургия. 1978. № 3. С. 49-51.
 11. Вертикальная импульсная машина для резки проката: а.с. 541597 СССР: М. кл. B23D 15/02; B23D 25/08; заявл. 19.09.75; опубл. 05.01.77, Бюл. № 1.
 12. Вертикальная импульсная машина для резки проката: а.с. 578165 СССР: М. кл. B23D 15/02; B23D 25/08; заявл. 11.06.75; опубл. 30.10.77, Бюл. № 40.
 13. Импульсная машина для обработки давлением: а.с. 569403 СССР: М. кл. B23D 15/02; заявл. 03.11.75; опубл. 25.08.77, Бюл. № 31.
 14. Высокоскоростная машина для резки проката: а.с. 633679 СССР: М. кл. B23D 15/02; заявл. 14.04.76; опубл. 25.11.78, Бюл. № 43.
 15. Вертикальная импульсная машина для безотходной резки металла: а.с. 625849 СССР: М. кл. B23D 15/02; заявл. 21.04.76; опубл. 30.09.78, Бюл. № 36.
 16. Ножи к вертикальной импульсной машине для резки металла: а.с. 1247193 СССР: М. кл. B23D 15/02; заявл. 26.06.84; опубл. 30.07.86, Бюл. № 28.
 17. Горячая абразивная резка и перспективы ее применения. Экспресс-информация «Черная металлургия». Выпуск 12. Серия: Прокатное и трубное производство. Москва, 1985.
 18. Эккер К.-Х. Опыт эксплуатации станков для горячей абразивной резки проката. Черные металлы. 1982. № 12. С. 12-16.
 19. Модернизация сортового стана для производства сортового проката повышенного качества с установкой высокопроизводительной машины горячей абразивной резки. «Черная металлургия»: Бюл. Ин-та «Черметинформация». 2016. № 3. С. 125-127.
 20. Ищенко А. А., Лоза Е. А. Пилы горячей резки проката. Конструкция и расчет. Мариуполь : ГВУЗ «ПГТУ», 2012. 252 с.
 21. Пила для резки проката: пат. №2429951 РФ: МПК В23Д45; заявл. 01.04.2010, опубл. 27.09.2011, Бюл. №27.
 22. Ротов И. С. Создание высокопроизводительных роторных пил для разрезания горячего проката. Сталь. 2011. № 12. С. 35-41.
 23. Спосіб розподілу гарячої трубної заготовки на мірна частини: пат. №136189 Україна: В23D15/00; заявл. 18.02.2019, опубл. 12.08.2019, Бюл. №15.
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo