DOI: 10.52150/2522-9117-2023-37-316-323

Вереньов Валентин Володимирович, д.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, 49107, Україна. ORCID: 0000-0002-2561-5365. E-mail: office.isi@nas.gov.ua

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ В ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ ПРОКАТНИХ СТАНІВ

Анотація. Розглядається питання використання параметрів вібродинамічних процесів в прокатних станах, перш за все під час захвату полоси валками, для визначення технічного стану обладнання. Відзначені типові перехідні процеси моменту сил пружності на шпинделях і моторному валу та вібрації обладнання вздовж лінії приводу. Подаються приклади розроблених способів діагностування фактичного технічного стану обладнання прокатних клітей. Зокрема з використанням такого нового показника, як час запізнення реакції ділянок на ударне навантаження в кліті. На базі одержаних промислових вимірювань та математичного моделювання запропоновані і обґрунтовані напрямки пошуку та розвитку нових способі та методів. Рекомендується використання кореляційних полів сталий момент – максимальний момент сил пружності під час захвату полоси, коефіцієнтів варіації, цілеспрямоване створення спеціальних режимів прокатки і роботи обладнання, установка постійно діючих тензодатчиків та використання штатних датчиків.    

Ключові слова: прокатний стан, обладнання, діагностика, перехідні процеси, зазор, ударне навантаження,  захват полоси, запізнення,  кореляційне поле.

DOI: https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-316-323

Посилання для цитування: Вереньов В. В. Перспективи розвитку методів діагностики в перехідних режимах роботи прокатних станів. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2023. Вип. 37. С. 316-323. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-316-323

Перелік посилань

  1. Диагностика и динамика прокатных станов / Веренев В. В., Большаков В. И., Путноки А. Ю. и др. Днепропетровск : ІМА-ПРЕС, 2007. 144 с.
  2. Веренев В. В. Снижение динамических нагрузок и диагностика широкополосных станов в переходных режимах. Никополь : СПД Фельдман О. О., 2014. 203 с.
  3. Веренев В. В., Путноки А. Ю., Подобедов Н. И. Переходные процессы при непрерывной прокатке. Д. : Літограф, 2017. 116 с.
  4.  Веренев В. В. Динамические процессы в широкополосных станах горячей прокатки. Д. : Літограф, 2018. 158 с.
  5. Веренев В. В., Подобедов Н. И. Статистическое моделирование динамических нагрузок в широкополосных станах. Днепр : ЛИРА, 2021. 74 с.
  6. Патент України № 70137А. Спосіб визначення технічного стану устаткування крутильної системи лінії головного приводу прокатної кліті / Вереньов В. В., Юнаков О. М., Далічук А. П. та ін. Заяв. 26.12.2003. Надр. 15.09.2004. Бюл. № 19.
  7. Патент № 87827 Україна, МПК (2009) G01М7/00, G01М 15/00. Спосіб визначення зміни технічного стану зчленування робочий валок – шпиндель лінії головного приводу прокатної кліті / В. В. Вереньов, М. І. Подобєдов, О. Ю. Путнокі [та ін.].№  а200607272; заявл. 30.06.2006; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.
  8. Патент 86640 Україна МПК (2009) G01М7/00, G01М13/00. Спосіб визначення технічного стану зубчатого зачеплення редуктора лінії приводу прокатної кліті / В. В. Вереньов, А. П. Далічук, В. В. Коренной [та інш.] (№а200702387; заявл. 05.03.07; опубл. 12.05.09. Бюл. № 9.
  9. Патент 87575 Україна МПК (2009) G01М7/00, G01М13/00. Спосіб визначення технічного стану ділянок лінії головного приводу першої кліті при безперервній прокатці заготовки у двох суміжних клітях / В. В. Вереньов, В. В. Коренной, С. В. Мацко [та інш.]. № а200712228; заявл. 05.11.06; опубл. 27.07.2009. Бюл. № 14.
  10. Патент 124756 Україна МПК (2021) G01М 13/028. Спосіб діагностики лінії головного приводу валків кліті з багатонитковою прокаткою / В. В. Вереньов, А. В. Баглай, М. І. Подобєдов. № а202003925; заявл. 30.06.20; опубл. 10.11.2021. Бюл. № 45.
Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo