DOI: 10.52150/2522-9117-2023-37-201-210

Шевченко Анатолій Пилипович, д.т.н., проф., пров.н.с., Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, 49107, Україна. ORCID: 0000-0003-0867-6825. E-mail: ovoch-isi@outlook.com

Маначин Іван Олександрович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, 49107, Україна. ORCID: 0000-0001-9795-6751. E-mail: ovoch-isi@outlook.com

Двоскин Борис Вульфович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, 49107, Україна. ORCID: 0000-0003-2891-7833. E-mail: ovoch-isi@outlook.com

Шевченко Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, 49107, Україна. ORCID: 0000-0003-1521-9665. E-mail: ovoch-isi@outlook.com

Башмаков Олександр Михайлович, к.т.н., провідний спеціаліст, ТОВ «Науково-дослідний і проектний інститут титану», вул. Незалежної України, 92а, Запоріжжя, 69057, Україна. E-mail: a.bashmakov52@gmail.com

РОЗРОБКА НОМОГРАМ ТА РОЗРАХУНКОВИХ МОДЕЛЕЙ ПИТОМИХ ВИТРАТ МАГНІЮ ТА ВМІСТУ СІРКИ В ЧАВУНІ ПРИ РІЗНИХ УМОВАХ ІНЖЕКЦІЙНОЇ ДЕСУЛЬФУРАЦІЇ ЧАВУНУ

Анотація. Побудовані та введені в експлуатацію експериментально-промислові та промислові установки і відділення десульфурації чавуну забезпечували в промислових умовах зниження вмісту сірки в чавуні в основі до 0,005-0,010 %.Метою роботиє надійноме прогнозування розрахунку необхідних витрат магнію з різних умов – вихідного вмісту сірки, маси чавуну та заданого кінцевого вмісту сірки для забезпечення скорочення витрат десульфураторів. Крім того важливим є прогнозування поточного вмісту сірки в чавуні залежно від витрат магнію для підвищення надійності досягнутих вмістів сірки в розплаві чавуну. Проведені розробки для оцінки закономірностей процесів позапічної десульфурації чавуна моноінжекцією зернистого магнію дозволили отримати розрахункові моделі для оцінки діючих та новозбудованих потужностей з десульфурації чавуна в ковшах різного розміру (40-350 т) при різних початкових вмістах сірки в чавуні (0,02-0,07 %) і вимогах до кінцевого вмісту сірки в чавуні (≤0,002-0,015 %). Наведено розрахункові моделі.

Ключові слова: десульфурація, чавун, ківш, моделі, витрата магнію.

DOI: https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-201-210

Посилання для цитування: Розробка номограм та розрахункових моделей питомих витрат магнію та вмісту сірки в чавуні при різних умовах інжекційної десульфурації чавуну / А. П. Шевченко, І. О. Маначин, Б. В. Двоскін, С. А. Шевченко, О. М. Башмаков // Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2023. Вип. 37. С. 201-210. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-201-210

Перелік посилань

1. Воронова Н. А. Лесульфурация чугуна магнием. М.: Металлургиздат, 1982. 239 с.

2. Внепечная десульфурация чугуна в ковшах. Технология, исследования, анализ, совершенствование / Шевченко А. Ф., Маначин И. А., Вергун А. С. и др. Денепр : Днепро-ВАЛ, 2017. 252 с.

3. Смирнов А. Н., Зборщик А. М. Внепечная обработка чугуна и стали. Донецк : ДонНТУ. 237 с.

4. Кудрин В. А. Внепечная обработка чугуна и стали. М. : Металлургиздат, 1992. 335 с.

5. Шевченко А. Ф., Большаков В. И., Башмаков А. М. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в  большегрузных ковшах. Киев : Наукова думка, 2011. 207 с.

6. Shevchenko A. F., Bashmakov A. M., Vergun A. S., Manachin I. A., Kislyakov V. G., Trotsenko E. A., Yie, Liu Dong, Rui, Yang Jia. Modern High-Performance Complexes of Extra-Deep Desulphurization of Cast iron by Mono-Injection of Magnesium. Metallurgist. 2019. Vol. 62. P. 965–973.

7. Оценка и промышленная проверка показателей процесса  ковшевой десульфурации чугуна различными реагентами. Весник КГИУ. 2022. № 3. С. 12-28.

8. Шевченко А. Ф., Маначин И. А., Шевченко А. М. Технологии внепечной десульфурации чугуна. Черные металлы. 2015. № 3. С. 18-23.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo