Випуск 35, 2021 р.

Бабаченко О. І., Тубольцев Л. Г., Меркулов О. Є. Перспективи декарбонізації металургійних технологій

Бабаченко О.І., Нестеров О. С., Гармаш Л. І. Низьковуглецеві технології у доменному виробництві

Корнілов Б. В., Чайка О. Л., Лебідь В. В., Шумельчик Є. І., Москалина А.О. Аналіз теплової роботи горну та поду доменних печей України різної конструкції

Чупринов О. В., Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Касім Д. А., Ляхова І.А. Розробка технології виробництва залізорудної моносировини для доменної плавки

Семенов Ю. С., Шумельчик Є. І., Горупаха В. В., Ващенко С. В., Худяков О. Ю., Єрмоліна К. П., Семіон І. Ю., Чичов І. В.  Впровадження систем підтримки прийняття рішень щодо управління доменною плавкою в умовах металургійного виробництва ПРАТ «ДКХЗ»

Вергун О. С., Молчанов Л. С., Кисляков В. Г., Тогобицька Д. М., Семенов Ю. С., Нестеров О. С. Принципова схема моделі наскрізної технології виробництва конкурентоздатної металопродукції підприємствами України, що працюють в нестабільних сировинних та енергетичних умовах

Раздобрєєв В. Г., Паламар Д. Г., Лещенко О. І., Ключніков К. Ю. Сучасні тенденції виробництва корозійностійкого і вогнестійкого напруженого арматурного прокату

Ключніков К. Ю., Раздобрєєв В. Г., Лещенко О. І., Паламар Д. Г. До питання про визначення граничних умов процесу прокатки-волочіння у здвоєних роликових волоках

Приходько І. Ю., Воробей С. О. Разносілін В. В., Корінний В. В. Комп’ютерна система моніторингу залишкового ресурсу обладнання широкоштабового стана

Баюл К. В., Ващенко С В., Худяков О. Ю., Солодка Н. О., Прокудіна Е. Б. Базові підходи до системного проектування валкових пресів за модульним типом

Петров О. П., Снігура І. Р., Головко Л. А., Ходотова Н. Є. Модельне прогнозування фізико-хімічних і теплофізичних характеристик нових видів марганцевмісних (Mn-50-60%) феросплавів

Степаненко Д.О., Тогобицька Д. М., Бєлькова А. І., Цюпа Н. О. До вибору раціональних складів шлаків та шлакоутворюючих сумішей при виробництві чавуну та сталі

Бабаченко О. І., Кононенко Г. А., Меркулов О. Є. Подольський Р. В., Клемешов Є. С., Сафронова О. А.  Моделювання фазово-структурних перетворень у сталі для залізничних рейок нового покоління

Бобирь С. В., Парусов Е. В., Левченко Г. В., Голубенко Т. М., Чуйко І. М. Закономірності формування залишкового аустеніту в складнолегованих сталях (огляд)

Парусов Е. В., Луценко В. А., Чуйко І. М., Парусов О. В., Голубенко Т.М., Сівак Г.І. Про можливість прогнозування механічних властивостей холоднодеформованих металовиробів зі сталей перлітного класу

Греков С. В., Тогобицька Д. М., Піптюк В. П., Кукса О. В., Ліхачов Ю.М. Розвиток алгоритму опису міжатомної взаємодії в розплавах на основі заліза з атомами впровадження

Надточій А. А., Степаненко Д. О., Ходотова Н.Є., Киричок В. С. Термодинамічне моделювання поведінки складових у шлакових системах, що характерні при виробництві марганцевих феросплавів

Чернятевич А. Г., Молчанов Л. С., Голуб Т. С., Семикін С. І. Технологічний аналіз ефективності експлуатації периклазо-вуглецевих вогнетривів в конвертерах малої ємності

Тогобицька Д. М., Снігура І. Р., Піптюк В. П., Греков С. В. Новий підхід до вирішення проблеми спрямованого формування кінцевих розплавів при доведенні сталі на установці «ківш-піч»

Бабаченко О. І., Кононенко Г. А., Подольський Р. В., Шпак О. А., Сафронова О. А., Марцинішин В. В. Дослідження особливостей структури залізничного колеса з експлуатаційними дефектами

Меркулов О. Є., C. О. Воробей, Тубольцев Л. Г., Балаханова Т. В. Трудовий і творчий шлях Г. В. Левченко

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo