Випуск 34, 2020 р.

Бабаченко О.І., Тубольцев Л.Г. Технологічний розвиток чорної металургії України на середньострокову і довгострокову перспективу.

Тогобицька Д.М., Белькова А.І., Степаненко Д.О., Цюпа Н.О., Ліхачов Ю.М. Розвиток модельного комплексу експертної системи контролю та управління шлаковим режимом доменної плавки в сучасних шихтових та технологічних умовах

Чайка ОЛ., Корнілов Б.В., Москалина А.О., Лебідь В.В., Джигота М.Г., Каріков С.А. Теплоенергетичний аналіз показників роботи ДП №3 ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з природним газом і з ПВП після капітального ремонту печі

Тогобицька Д.М., Молчанов Л.С., Вергун О.С., Кисляков В.Г., Ліхачов Ю.М., Ходотова Н.Є. Інформаційно-математичне забезпечення технології десульфурації чавуну.

Шевченко А.Ф., Маначин І.О., Двоскин Б.В., Кисляков В.Г., Башмаков А.М.,  Вергун О.С., Шевченко С.О., Петруша В.П.  Розрахунково-аналітична оцінка і промислова перевірка показників ковшової десульфурації чавуну з використанням різних реагентів.

Єлісєєв В.І., Шевченко С.О., Толстопят О.П., Флеер Л.О., Шевченко А.Ф. Динаміка коливання системи “рідка ванна – фурма” при інжекційній обробці розплаву в ковші

Юшкевич П.О. Досвід та сучасний стан використання багатоярусних конструкцій фурм у киснево-конвертерних цехах України.

Семикін С.І., Голуб Т.С. Порівняльне дослідження на фізичній моделі особливостей верхньої продувки через наконечник зі складеним соплом при продуванні однофазної рідини.

Семикін С.І., Голуб Т.С., Вакульчук В.В. Дослідження на фізичній моделі особливостей поведінки двофазної ванни при верхньому продуванні через наконечник зі складеними соплами.

Піптюк В.П., Самохвалов С.Е., Логозинський І.М., Греков С.В., Красніков К.С. Вивчення умов перемішування та теплового стану розплаву при дегазації сталі на обладнанні камерного (VD) типу.  

Снігура І.Р., Тогобицька Д.М., Піптюк В.П., Греков С.В., Петров О.П., Головко Л.А.  Фізико-хімічні передумови для розробки комплексних співвідношень властивостей металургійних розплавів з метою прогнозування закономірностей розподілу елементів при доведенні сталі на УКП.

Воробей С.О., Приходько І.Ю., Разносілін В.В. Особливості технологічних схем та обладнання для виробництва тонких гарячекатаних штаб на ШСГП

Раздобрєєв В.Г., Паламар Д.Г. Сучасні тенденції виробництва корозійностійкого і вогнестійкого ненапруженого арматурного прокату

Раздобрєєв В.Г. Вплив вуглицю на корозійну поведінку термічно зміцненного прокату.

Парусов Е.В., Чуйко І.М., Луценко В.А., Парусов О.В., Голубенко Т.М., Луценко О.В., Сівак Г.І. Вплив технології термічного зміцнення на мінливість механічних властивостей металопрокату.

Бабаченко О.І, Кононенко Г.А., Клемешов Є.С., Подольський Р.В. Визначення гранично допустимих швидкостей охолодження ободу залізничних коліс для формування однорідної структури.

Бабаченко О.І., Дьоміна К.Г., Кононенко Г.А., Дементьєва Ж.А., Сафронова О.А. Дослідження впливу швидкості охолодження при затвердінні безперервнолитої заготовки на особливості дендритної структури вуглецевої сталі.

Бабаченко О.І., Подольський Р.В., Кононенко Г.А., Сафронова О.А. Дослідження впливу режимів термічної обробки дослідних сталей для залізничних рейок нового покоління на механічні властивості.

Бобирь С.В., Захарчук С.С., Приходько І.Ю., Крот П.В., Лошкарев Д.В. Аналіз кількості залишкового аустеніту в структурі сталевих валків для листової прокатки.

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo