Випуск 32, 2018

Бабаченко А.І., Вергун А.С., Тубольцев Л.Г. Інститут чорної металургії в системі Національної Академії Наук України. Досвід і перспективи.

Тубольцев Л.Г., Падун Н.І.Ризики і виклики, що стоять перед чорною металургією України.

Семенов Ю.С., Шумельчик Є.І., Горупаха В.В. Розробка технології розпилення пиловугільного вугілля в доменних печах України в змінних рідких і газодинамічних умовах.

Муравйова І.Г., Тогобицька Д.М., Іванча М.Г., Нестеров О.С. Концепція створення експертної системи вибору оптимального складу багатокомпонентної шихти.

Белькова А.І., Муравйова І.Г., Скачко О.С. Методи вибору раціонального складу доменної шихти.

Нестеров О.С., Гармаш Л.І., Лопатенко К.П., Болденко М.Г., Горбатенко Н.В., Литарь Е.І. Дослідження високотемпературних властивостей залізорудних матеріалів в лабораторних умовах.

Нестеров А.С., Гармаш Л.І., Болденко М.Г., Вергун О.О., Лопатенко К.П. Вплив поверхнево-активних речовин на процеси агломерації при використанні вторинних ресурсів.

Чайка О.Л., Чернятевич А.Г., Сохацький О.А., Москаліна А.О., Голуб Т.С., Молчанов Л.С. Дослідження впливу вмісту кремнію в чавуні і його температури на ексергетичної показники системи «доменна піч-конвертер».

Чайка О.Л., Чернятевич А.Г., Сохацький О.А., Москаліна А.О., Голуб Т.С., Молчанов Л.С. Вплив застосування пиловугільного палива та природного газу в доменному виробництві на ексергетичні показники технологічної системи «доменна піч – кисневий конвертер».

Тогобицька Д М., Белькова А.І., Степаненко Д.О., Цюпа Н.О., Лихачов Ю.М. Прогнозування властивостей доменних шлаків в сучасних умовах роботи доменних печей України. 

Степаненко Д.О., Цюпа Н.О., Белькова А.І., Скачко О.С. Аналітичне та експериментальне дослідження теплофізичних властивостей розплавів доменних шлаків в умовах роботи доменних печей України. 

Муравйова І.Г., Іванча М.Г., Білошапка О.О., Вишняков В.І., Ермолина К.П., Ходотова Н.Є Аналіз методів керування доменною плавкою на підставі інформації про форму та положення пластичної зони.

Вергун А.С., Шевченко А.Ф., Кисляков В.Г., Молчанов Л.С., Двоскин Б.В. Комплексная десульфурация и дегазация чугуна магнием. 

Маначин І.О., Шевченко А.П., Петруша В.П., Руденко О.Л. Розрахункова оцінка кількості відновлювачів для реалізації процесу взаємодії оксиду кальцію з сірої чавуну

Чернятевич А.Г., Молчанов Л.С., Юшкевич П.О., Вакульчук В.В. Розробка енергоефективної технології комбінованої продувки конвертерної ванни киснем і нейтральним газом. 

Молчанов Л.С., Чернятевич А.Г., Вакульчук В.В., Юшкевич П.О., Чубин М.К. Оцінка впливу конструкцій багатоярусних кисневих фурм на ефективність продувки конвертерної ванни з допалюванням відхідних газів.

Семикін С.І., Голуб Т.С., Дудченко С.О., Вакульчук В.В. Дослідження на фізичній моделі з верхньою продувкою газодинамічного натиску й параметрів струменя при його витіканні з кільцевого коаксіального щілинного сопла в рідку ванну.

Семикін С.І., Голуб Т.С., Дудченко С.А., Вакульчук В.В. Високотемпературне дослідження особливостей продувки металу в конвертері через верхню кисневу фурму з кільцевим щілинним соплом

Піптюк В.П., Прокопенко П.Г., Греков С.В., Андрієвський Г.О. Дослідження впливу шлаку на перемішування ковшової ванни при донній продувці методом фізичного моделювання.

Паламар Д.Г.Воробей С.О., Раздобрєєв В.Г., Балаханова Т.В. Дослідження нерівномірності механічних властивостей по перерізу безперервнолитих заготовок. 

Герасименко В.Г., Молчанов Л.С. Напрямки розвитку виробництва дрібносортних заготовок для отримання довгомірного прокату.

Вереньов В.В. Узагальнення результатів досліджень динаміки безперервних широкосмугових станів гарячої прокатки. 

Полещук В.М., Бровкін В.Л. Схема напружено-деформованого стану безперервно-литого сляба в технологічній лінії МБЛЗ.

Подобедов Н.І., Вереньов В.В., Корінний В.В. Оцінка ефективності пристрою «КОІЛБОКС» на стані 1680.

Веренев В. В., Подобедов Н. И. Саморегулювання при безперервній прокатці в широкополосних станах. 

Бабаченко О.І., Кононенко Г.А., Хулін А.М. Дослідження кінетики розпаду аустеніту при безперервному охолодженні сталі К76Ф для рейок звичайних для залізниць широкої колії. 

Бабаченко А.И., Кононенко А., Хулин А.М. Исследование кинетики распада аустенита при непрерывном охлаждении стали К76Ф для рельсов обычных для железных дорог широкой колеи. 

Луценко В.А., Парусов Е.В., Голубенко Т.М., Луценко О.В., Парусов О.В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Сівак Г. І. Взаємозв’язок хімічного складу та механічних властивостей конструкційних легованих сталей.

Петров А.Ф., Кукса О.В., Головко Л.О., Ходотова Н.Є. Прогнозування фізико-хімічних і теплофізичних властивостей нікелювмісних феросплавів. 

Бобир С.В., Борисенко А.Ю., Кукса О.В., Лошкарьов Д.В. Аналіз фазово-структурних перетворень при охолодженні сталей з урахуванням виникаючих деформацій і напружень. 

Снігура І.Р., Тогобицька Д.Н. Роль урахування міжатомної взаємодії при прогнозуванні комплексу структурно-чутливих властивостей сталей та сплавів спеціального призначення. 

Бобир С.В. Аналітичні моделі перетворення аустеніту в сталі з урахуванням внутрішніх напружень. 

Кононенко Г.А., Пучіков О.В., Кукса О.В., Кукса А.Н., Снігура І.Р. Фізико-хімічні моделі для експертної оцінки механічних властивостей конструкційних сталей. 

Большаков В.І., Лопатенко К.П., Юнаков А.М., Чернишов А.А. Математичне і програмне забезпечення для дослідження динаміки чистового прокатного блоку дротового стану.

Баюл К.В., Ващенко С.В., Худяков А.Ю., Солодка Н.А., Прокудіна Е.Б. Формування рекомендацій з розробки високопродуктивного валкового преса удосконалення конструкції. 

Завантажити всі статті одним файлом

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии
Logo