Головна

Фундаментальні та прикладні проблеми чорної мемаллургіі. ISSN 2522-9117

     Збірник наукових праць Інститут чорної металургії Національної академії наук України видається з 1995 року.

Головний редактор: д.т.н. А.І.Бабаченко.

До 2016 року головним редактором збірки був Академік НАН України В.І.Большаков.

Збірник публікує оригінальні та аналітичні статті по основних напрямках сучасного розвитку чорної металургії.

Збірник виходить щорічно.

До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

Збірник входять в базу даних Googl Scholar.

     У Міжнародному центрі ISSN збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» зареєстрований як періодичне видання під номером: ISSN 2522-9117.

Key title: Fundamental’nye і prikladnye problemy černoj metallurgii

Abbreviated key title: Fundam.prikl.probl. čern.metall.

Parallel title: Fundamental’ni ta prikladni problemi čоrnої metalurgiї

     Збірник наукових праць призначено для фахівців у галузі металургії. У збірнику викладаються результати теоретичних досліджень, розробок технологій і обладнання доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв, металознавства і термічної обробки стали, економіки, екології та організації виробництва. Розглядаються теоретичні основи розробки нових металургійних процесів, створення технологій ресурсозбереження та утилізації відходів. Представлено матеріали з історії розвитку Інституту і наукових досліджень, що визначають рівень вітчизняної металургії.