Вимоги до рукопису

Вимоги до авторів збірки «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії»

     Автор (або колектив авторів) несе первинну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

 • автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо неправдиві чи сфальсифіковані затвердження є підставою для відмови від публікації рукопису;

 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданої рукописи, є оригінальними. Запозичені фрагменти повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і джерела;

 • необхідне визнання вкладу вчених, які вплинули на хід дослідження, а також посилання на дослідження, які мали значення при написанні рукопису;

 • співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні;

 • якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду, він повинен якомога швидше повідомити про це редакцію.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТЕЙ

     Для збірки «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії»

     Рукописи статей можуть представлятися на українській, російській або англійській мовах.

     У надається до редакції рукописи статті слід повідомити мету проведення роботи, привести аналіз і результати досліджень, їх практичне застосування і висновок (висновки).

Представлені до редакції матеріали повинні містити:

 • індекс УДК;

 • назва статті (українською, російською та англійською мовами);

 • прізвища, імена, по батькові авторів (повністю, російською та англійською мовами). Якщо все автори статті в одній установі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо;

 • наукові ступені авторів (при наявності);

 • місце роботи всіх авторів, посади; анотацію в межах 6-12 рядків (українською, російською та англійською мовами);

 • ключові слова (українською, російською та англійською мовами) з тексту анотації;

 • супровідний лист або експертний висновок від організації. Якщо в статті присутні автори сторонніх організацій, то потрібна згода організації та керівництва.

 • додатково подається реферат російською, українською та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (150-250 слів).

     Статтю надсилати електронною поштою (при обсязі понад 2 МБ – в заархівує) в форматі MS Word (* .doc), на флешці або на диску.

     Стаття повинна бути підписана авторами із зазначенням вченого звання і місця роботи і мобільного телефону для можливості зв’язку редакції з авторами рукописи.

Требования к оформлению статей.

     Текст статті подається на паперовому носії (1 прим в форматі А4) та в електронному варіанті в програмі Word. Обсяг статті – не більше 12 сторінок через 1,0 інтервал, включаючи ілюстрації (не більше 6-8 малюнків). При наборі тексту використовувати стандартні шрифти – Times New Roman. Формульні вирази бажано виконати в «Редакторі формул» (Equation Editor), по можливості набирати їх цілком в редакторі формул.

     Формат сторінки для набору тексту – А5 книжковий, поля дзеркальні, вгорі, внизу, зовні – 1,5 см, всередині – 2 см.

     Набір тексту статті на комп’ютері повинен бути в форматі Word, шрифт “Times New Roman”, розмір 10, міжрядковий інтервал – одиночний, перенесення автоматичний, для реферату, підписів під рисунками та літератури – шрифт “Times New Roman”, розмір 9. Таблиці можна давати в форматі паперу – альбомна, шрифт “Times New Roman”, .Размер 10 або 9.

У верхньому лівому кутку статті проставляється УДК.

     Ініціали та прізвища авторів повинні бути набрані малими літерами і розташовані по центру рядка, за ним йде назва статті великими літерами.

     Під назвою статті йде коротка анотація, шрифт 9, (6-12 рядків).

     Малюнки в електронному вигляді з підрисунковими підписами вставляються в текст статті. Малюнки повинні бути чіткими з можливістю їх редагування в електронному вигляді.

     Бібліографічний список слід оформляти відповідно до ГОСТ 7.1-2003. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках по порядку цитування. На важкодоступні джерела прохання не посилатися.

     Розширена анотація українською (російською) та англійською мовами обсягом не менше 1800 знаків (без врахування пробілів) подається окремо.

     Для обсуждения вопросов при подготовке статьи к публикации указать E-mail и номер мобильного телефона контактного лица.

Вимоги до анотації статті

     Необхідно коротко і ясно викласти суть, про що розповідається в даній статті. Обсяг анотації не менше 1800 знаків з пробілами.

     Функції анотації: визначає сутність змісту наукової статті; дає зрозуміти, чи варто звертатися до тексту; застосовується для пошуку в інформаційних системах.

     Обов’язкові моменти, що відображаються в анотації до наукової статті:

      характеристика теми дослідження або аналізу;

      опис вирішуваної проблеми або завдання;

      мети, поставлені автором;

      результати проведеного дослідження.

     Анотація повинна відображати нововведення, внесене автором у вивчення певної проблеми або теми, актуальність досліджуваних явищ в порівнянні з вже наявними в даному напрямку дослідженнями. Її головним завданням є досягнення зацікавленості читачів.