Відомості про видавця

     Видавець збірки «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» – Інститут чорної металургії Національної академії наук України

     Інститут засновано в 1939 році. Наукова тематика Інституту охоплює всі основні переділи чорної металургії, в тому числі: підготовка шихтових матеріалів до доменної плавки; доменне виробництво; сталеплавильне виробництво; позапічна обробка чавуну і сталі; процеси і машини обробки металів тиском; технологічне обладнання та системи управління в чорній металургії; термічна і термомеханічна обробка прокату; організація металургійного виробництва/

     Перша збірка наукових праць Інституту чорної металургії вийшов світло в 1945 році. Протягом наступного часу випуск збірників надбав систематичний характер. Перша збірка наукових праць Інституту чорної металургії вийшов світло в 1945 році. Протягом наступного часу випуск збірників надбав систематичний характер. Крім того, Інститут видавав декількома серіями збірники наукових праць, які мали загальногалузевий характер і відбивали основні напрямки координаційної діяльності Інституту в металургійній галузі:

      Доменне виробництво.

      Виробництво сталі в кисневих конвертерах.

      Листопрокатного виробництво.

      Термічна обробка прокату.

     У 1995 році Інститут почав видавати збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії», призначений для публікації результатів фундаментальних і прикладних досліджень в галузі чорної металургії. Збірник видається щорічно, іноді кілька випусків на рік.

    Основними принципами і тематичною спрямованістю збірника є публікація оригінальних наукових і оглядових робіт з основних проблем чорної металургії, які виконуються співробітниками Інституту чорної металургії НАН України та провідними фахівцями металургійної галузі в складі фундаментальних, прикладних і госпдоговірних наукових досліджень.

     У 2003 році збірка наукових праць Інституту зареєстрований в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія КВ, № 7982 від 13.10.2003 року). Згідно реєстрації збірник наукових праць призначений для фахівців в області металургії. У збірнику наводяться результати теоретичних досліджень, розробок технологій і обладнання доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв, металознавства і термічної обробки стали, економіки, екології та організації виробництва. Розглядаються теоретичні основи розробки нових металургійних процесів, створення технологій ресурсозбереження та утилізації відходів. Наводяться матеріали з історії розвитку Інституту і наукових досліджень, що визначають рівень вітчизняної металургії.

     Збірник наукових праць призначений для фахівців в області металургії. У збірнику викладаються результати теоретичних досліджень, розробок технологій і обладнання доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв, металознавства і термічної обробки стали, економіки, екології та організації виробництва. Розглядаються теоретичні основи розробки нових металургійних процесів, створення технологій ресурсозбереження та утилізації відходів. Представлені матеріали з історії розвитку Інституту і наукових досліджень, що визначають рівень вітчизняної металургії.

     Збірник наукових праць Інституту чорної металургії НАН України містить статті російською, українською та англійською мовами.

     У Міжнародному центрі ISSN збірник наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» зареєстрований як періодичне видання під номером: ISSN 2522-9117

     Key title: Fundamental’nye и prikladnye problemy černoj metallurgii

     Abbreviated key title: Fundam.prikl.probl. čern.metall.

     Parallel title: Fundamental’ni ta prikladni problemi čоrnої metalurgiї

     Відповідальним редактором збірника наукових праць з дня його заснування був Академік НАН України, директор Інституту Большаков Вадим Іванович, відомий вчений в області доменного виробництва, машин і устаткування підприємств металургійної промисловості.

     З 2015 року відповідальним редактором збірника є докт.техн.наук Бабаченко Олександр Іванович, вчений в галузі матеріалознавства.

     Відповідальним секретарем збірника є канд.техн.наук Леонід Григорович Тубольцев, завідувач відділом прогнозних і інформаційно-технічних досліджень в металургії Інституту чорної металургії, Заслужений працівник промисловості України.