Політика видання

У своїй діяльності редакція збірника наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» керується такими основними принципами:

 • до публікації в збірнику наукових праць приймаються рукописи, в яких міститься інформація металургійної спрямованості незалежно від місця роботи авторів. Перевага при публікації надається рукописам, які спрямовані на вирішення пріоритетних перспективних завдань розвитку металургійної галузі та в яких наведені наукові результати фундаментальних і прикладних досліджень в області доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв і термічної обробки прокату, управління металургійними процесами;
 • при прийнятті рішення про публікацію наукової статті редакційна колегія збірника керується достовірністю поданих даних, науковою значимістю роботи, її науковою новизною та практичною цінністю для розвитку металургійних процесів і технологій;
 • редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів;
 • редакційна колегія гарантує, що неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не будуть використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора; інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, будуть зберігатися конфіденційними і не будуть використовуватися з метою отримання особистої вигоди;
 • редакційна колегія не допускатиме до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;
 • редакційна колегія на громадських засадах забезпечує незалежне рецензування надісланих рукописів відповідно до їх тематичної спрямованості;
 • рекомендацію рукопису до публікації здійснює Редактор – член редакційної колегії збірника на підставі попереднього розгляду рукопису та супровідних документів, надісланих до редакції та висновку рецензента;
 • остаточне рішення про публікацію рукопису приймається на засіданні редакційної колегії.


Політика редколегії збірника щодо плагіату і самоплагіату

У збірнику наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» не публікуються матеріали, що містять плагіат або самоплагіат (дублікат). Будь-який рукопис при надходженні в редакцію перевіряється на наявність плагіату або самоплагіату з використанням прикладного програмного забезпечення Advego Plagiatus та сервісу Unicheck.
Кожен виявлений випадок текстових збігів підлягає додатковому аналізу щодо підтвердження наявності факту плагіату з боку авторів рукопису. Якщо факт плагіату підтверджується, рукопис відхиляється без права повторного розгляду. У випадку, якщо виявлено самоплагіат, рукопис відхиляється та автору надсилається повідомлення про те, що його рукопис не є унікальним.
Якщо плагіат буде виявлено після публікації статті, статтю буде позначено на веб-сайті видання в архіві журналу поміткою «ПЛАГІАТ» або «ДУБЛІКАТ». У наступному випуску збірника буде опубліковано повідомлення про виявлений факт порушення академічної доброчесності з боку авторів цієї статті.


Ідентифікація авторства

Ідентифікацією авторства – це отримання підтвердження того, що кожен автор авторського колективу рукопису зробив свій внесок у дослідження, у певній його частині. У разі виникнення сумнівів з боку редакції щодо авторського вкладу будь-якого з співавторів рукопису, редакція збірника залишає за собою право вимагати від авторського колективу оформлені окремим документом відомості щодо розподілу внеску кожного автора у проведені дослідження та підготовку рукопису.
Видалення або додавання співавторів та зміна порядку авторів після подання рукопису до редакції не можливі.У разі виникнення інших питань щодо реальності авторства в рукописі, редакція приймає дії, засновані на рекомендаціях COPE, зокрема «How to recognise potential authorship problems».


Авторське право

Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають збірнику наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY (creativecommons.org/licenses/by/4.0). При цьому за авторами залишається право самостійно укладати додаткові угоди, що стосуються подальшого поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була уперше опублікована у збірнику, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті.


Правила відкликання опублікованих статей

Розслідування щодо необхідності відкликання публікації здійснюється у разі, якщо редактори отримали аргументовані докази неправомірної поведінки авторів у процесі проведення дослідження та підготовки рукопису, зокрема:

 • виявлено факти маніпуляцій на етапі рецензування рукописів;
 • встановлено та підтверджено факт порушення з боку авторів запевнень у частині відсутності конфлікту інтересів;
 • встановлено факт порушення з боку авторів етичних норм у процесі проведення дослідження або підготовки рукопису до публікації.

Рішення про видалення опублікованої статті приймається якщо стаття порушує авторські права або має ознаки фальсифікації результатів наукових досліджень.
Повідомлення про відкликання публікації формується на основі принципу об’єктивності та повинно містити доказову базу щодо необхідності видалення статті.


Внесення змін до опублікованої статті здійснюється у випадках:

– виявлення факту помилок в інформації про авторів у списку авторів статті;
– виявлення помилки у результатах або методиці дослідження, яка може призвести до негативних наслідків від використання результатів або неможливості їх отримання або відтворення.


Розгляд скарг

У разі надходження до редакції скарг, проводиться перевірка їх обґрунтованості. Якщо скаргу аргументовано, вона розглядається редакцією відповідно до рекомендацій COPE.
Скарга приймається до розгляду редакцією, якщо вона подана офіційно та не має наклепницького характеру.Якщо скарга має риси наклепницького характеру або не обґрунтована належним чином, редакція подає запит на надання фактів та аргументів для підтвердження обґрунтованості скарги. У випадку, якщо такі факти та аргументи не надаються, або вони не містять підтверджень, достатніх для визнання скарги обґрунтованою, скарга не розглядається.
У випадку, якщо скарга стосується вже опублікованої статті та її обґрунтованість буде доведена, редколегія збірника ініціює розслідування щодо необхідності відкликання статті.
Редакція журналу реалізує всі процедури, що мають на меті забезпечення, гарантування та дотримання всіх етичних норм та принципів академічної доброчесності.