Рецензування

Рецензування надісланих до редакції рукописів.

     Редакційна колегія на громадських засадах забезпечує незалежне рецензування надісланих рукописів відповідно до їх тематичної спрямованості, виходячи з переліку рецензентів, рекомендованих провідними вченими і фахівцями металургійної галузі. Кожен рукопис проходить подвійне рецензування з боку провідних вчених Інституту чорної металургії і з боку вчених і фахівців, які не працюють в Інституті. Крім внутрішньої і зовнішньої рецензії кожна рукопис подається на засіданні редакційної колегії членом редакційної колегії збірника за фахом;

     до складу зовнішніх рецензентів Інституту чорної металургії на громадських засадах (за їх згодою) входять вчені науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, вищих навчальних закладів металургійного профілю та університетів Міністерства науки і освіти України, фахівці Асоціацій металургійної галузі, провідні фахівці металургійних підприємств України;

     рецензент несе авторську і громадянську відповідальність за об’єктивну і аргументовану оцінку викладених в рукописи результатів дослідження. Персональна критика рецензентом автора редакційною колегією не приймаються;

     призначений редакцією рецензент гарантує, що неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не використовуватимуться для особистих цілей;

     призначений редакцією рецензент має право відмовитися від рецензування, якщо він не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукописи, або не може бути об’єктивним, наприклад в разі конфлікту інтересів з автором або організацією.