Політика видання

     Редакційна колегія за тематичною спрямованістю збірника приймає до розгляду рукописи оригінальних наукових і оглядових робіт з основних проблем чорної металургії, які виконуються співробітниками Інституту чорної металургії НАН України та провідними фахівцями металургійної галузі в складі фундаментальних, прикладних наукових досліджень та господарських договорів.

     Діяльність редакційної колегії збірника наукових праць не носить комерційного характеру і зосереджена на науковій підтримці і науково-технічного супроводі металургійної галузі України.

     У своїй діяльності редакція збірника наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» керується такими основними принципами:

     редакція в своїй діяльності керується переважно наукової значущості рукописів і їх цінністю для розвитку металургійних процесів і технологій;

     до публікації в збірнику наукових праць приймаються рукописи, в яких міститься інформація металургійної спрямованості незалежно від місця роботи авторів. Перевага при публікації надається рукописів, які спрямовані на вирішення пріоритетних перспективних завдань розвитку металургійної галузі та в яких наведені наукові результати фундаментальних і прикладних досліджень в області доменного, сталеплавильного, прокатного виробництв і термічної обробки прокату;

     при прийнятті рішення про публікацію наукової статті редакційна колегія наукового журналу керується достовірністю поданих даних і наукову значимість рукописи;

     редакційна колегія оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів;

     редакційна колегія гарантує, що неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, а не будуть використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора; інформація або ідеї, отримані в ході редагування і пов’язані з можливими перевагами, будуть зберігатися конфіденційними і не будуть використовуватися з метою отримання особистої вигоди;

     редакційна колегія допускатиме до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом;

     редакційна колегія буде залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації буде вживати всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав;

     редакційна колегія на громадських засадах забезпечує незалежне рецензування надісланих рукописів відповідно до їх тематичної спрямованості.