Новини редакції

В Інституті проводиться підготовка до видання чергового випуску збірника наукових праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії», випуск 32 (2018 р), Крайній термін подання статей до збірки: до 01 грудня 2018 року.

Статті, подані після цього терміну, в збірнику 2018 роки не зможуть бути опубліковані.

У збірнику передбачається опублікувати статті, що відображають результати проведених фундаментальних, прикладних досліджень з академічного і госпдоговірної тематики, в т.ч. за наступними напрямками:

результати наукових досліджень поточної тематики;

узагальнюючі результати наукових досліджень по проведеним і закінчується в 2018 році НДР;

 досягнення по розробляються науковими напрямками за останні 5 років.

нові і перспективні напрямки наукових розробок.

оглядові статті по відповідності наукових розробок світового рівня і тенденцій розвитку металургії.