Togobitskaya Daria Mykolaivna, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID: 0000-0001-6413-4823. Е-mail: dntog@ukr.net

Snihura Iryna Romanivna, PhD (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0001-5872-7403

Piptyuk Vitalii Petrovych, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-2915-1756

Grekov Stanislav Viktorovych, Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0003-2849-0999

A NEW APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM  OF DIRECTIONAL FORMATION OF FINAL MELTS DURING  STEEL DEBUGGING AT A LADLE-FURNACE UNIT

Summary. The purpose of the work is to reveal the essence of the proposed new approach to describe the patterns of distribution of elements between the metal and slag phases, the basis for the development of which was the created information and intellectual resources of the knowledge base “Metallurgy” developed in Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov of the NAS of Ukraine. The information component is a database continuously updated with modern data on the properties of metallurgical melts “Metal”, “Slag”, “Ferroalloys” and “Metal-Slag-Gas” and containing the results of our own and industrial experimental studies of the properties of metallurgical melts and literary searches (articles, patents, inventions, scientific developments, monographs). As a scientific basis for describing the processes of interactions between phases, the work uses the original concept of directed chemical bonding, as well as the experience accumulated in the department of physicochemical problems of metallurgical processes in creating information and analytical systems for forecasting and controlling the processes of iron and steel smelting. The starting points laid down in the concept of directed chemical bonding are its core and consider melts as chemically unified systems, and simply not mechanical mixtures of components. This approach allows to describe in more detail the physicochemical interactions in a multiphase metallic medium. The main difference between the proposed approach and the existing ones consists in taking into account interatomic bonds in the interaction of metal and slag melts, complex ratios of their physicochemical and thermophysical properties, as well as significant technological parameters during out-of-furnace treatment in a ladle-furnace unit. Adequate mathematical models (R2≥0,9) have been developed, which allow to quantify the efficiency of assimilation and distribution of additives that determine the technological purposefulness of the processing of an intermediate product and determine the selection from these positions of rational compositions of alloying and refining components within the domestic raw material base.

Keywords: metallurgical melts, parameters of interatomic interaction, predictive models, distribution of elements, ladle furnace.

For citation: Togobitskaya D. M., Snihura I. R., Piptyuk V. P., Grekov S. V. Novyy pidkhid do vyrishennya problemy spryamovanoho formuvannya kintsevykh rozplaviv pry dovedenni stali na ustanovtsi “kivsh-pich” [A new approach to solving the problem of directional formation of final melts during steel debugging at a ladle-furnace unit]. Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2021, 35, 296-309. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-296-309

References

 1. Gasik M.I., Lyakishev N.P. Fizikohimiya i tehnologiya elektroferrosplavov: Uchebnik. [Physicochemistry and Technology of Electroferroalloys: Textbook.] Dn-sk: Sistemnyie tehnologi [System technologies], 2008.  453 p. [In Russian]
 2. Vihlevschuk V.A., Kharakhulakh V.S., Brodskiy S.S. Kovshevaya dovodka stali [Lapping steel in a ladle]. Dnepropetrovsk. Sistemnyie tehnologii [System technologies], 200 190 p. [In Russian]
 3. Nikitin M.S., Ryabova A.V. K voprosu ob otsenke stepeni usvoeniya i ravnomernosti raspredeleniya olova pri legirovanii stali [To the question of assessing the degree of assimilation and uniformity of distribution of tin during alloying of steel]. Vestnik YuzhnoUralskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the South Ural State University]. 2011. №36. p. 26 – 29. [In Russian]
 4. Zhuchkov V.I., Sheshukov O.Yu., Lozovaya E.Yu. Sravnielnaya otsenka effektivnosti usvoeniya ferrosplavov pri vyiplavke stali [Comparative evaluation of the efficiency of assimilation of ferroalloys in steelmaking]. Elektrometallurgiya [Electrometallurgy]. №5.  p. 9 – 11. [In Russian]
 5. Prihodko E.V. Metallohimiya mnogokomponentnyih system [Metallic chemistry of multicomponent systems]. M.: Metallurgiya [Metallurgy]. 1995. 320 p. [In Russian]
 6. Babachenko A.I. Optimizatsiya himicheskogo sostava stali dlya zheleznodorozhnyih koles, obespechivayuschego stabilizatsiyu mehanicheskih i povyishenie ekspluatatsionnyih svoystv [Optimization of chemical composition of steel for railroad wheels providing stabilization of mechanical and increase of operational properties]. Babachenko A.I,. Togobitskaya D.N., Kozachek A.S., Kononenko A.A., Knyish A.V., Snigura I.R. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyishlennost [Metallurgy and heat treatment of metals]. 2016. № p. 67 – 73. [In Russian]
 7. Togobitskaya D.N. Prediction of Ferroalloy Properties for Expert Evaluation of the Efficiency of their Use During Addition to Steel in a Ladle Furnace Unit. Togobitskaya D.N., Piptyuk V.P., Petrov A.F., Grekov E.V., Mirgorodskaya A.S. Metallurgist. 2019. Vol 62. No (11-12). pp. 1115-1122. [In English]
 8. Piptyuk V.P. Eksperimentalne doslIdzhennya pIdvischennya tehnologIchnostI briketIv ferosilItsIyu dlya virobnitstva stali [Experimental study of increasing the manufacturability of ferrosilicon briquettes for steel production].P. Piptyuk, D.M. Togobitska, K.V. Bayul, I.M. Logozinskiy, B.A. Levin, O.P. Petrov, S.V. Grekov, G.O. Andrievskiy. SuchasnI problemi metalurgii. NaukovI vIstI [Modern problems of metallurgy. Scientific news.]. Dnipro. 2018. № 21. Vip. 1. – p.50-55. [In Ukrainian]
 9. Togobitskaya D.N. Bazyi dannyih i modeli dlya ekspertnoy otsenki effektivnosti ispolzovaniya ferrosplavov pri proizvodstve stali [Databases and models for expert assessment of the efficiency of using ferroalloys in steel production]. Togobitskaya D.N., Piptyuk V.P., Petrov A.F., Grekov S.V., Snigura I.R., Lihachev Yu.M. Golovko L.A. Fundamentalnyie i prikladnyie problemyi chernoy metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy]. 2017. № p. 150 – 165. [In Russian]
 10. N. Togobitskaya, M. Shaper, O. Gridin, I.R. Snigura Kompyuternoe modelirovanie temperatur plavleniya i kristallizatsii splavov spetsialnogo naznacheniya [Computer simulation of melting and crystallization temperatures of special-purpose alloys]. Stal [Steel]. № 6. 2018. p. 11 – 15. [In Russian]
 11. Snihura I.R. Rozrobka kryteriiv ta kompleksnykh pokaznykiv dlia opysu fizyko-khimichnykh vzaiemodii v systemi metal-shlak pry pozapichnii obrobtsi stali [Development of  criteria  and  complex  indicators  for  the description of physicochemical interactions in the system “metal-slag” during out-of-furnace processing of steel]: avtoreferat dys. kand. tekhn. nauk. Dnipro. 2021. 23 s. [In Ukrainian]
 12. Skrebcov A.M. Temperatura polnogo raspada klasterov metallicheskogo rasplava. Kakovo ee znachenie? [Temperature of complete decomposition of metal melt clusters. What is its meaning?]. Izvestiya vuzov. CHyor. Metallurgiya [Izvestiya. Ferrous Metallurgy]. 2009. № 2. S. 28–32. [In Russian]
 13. Lad’yanov V.I., Novohatskij I.A., Logunov S.V. Ocenka vremeni zhizni klasterov v zhidkih metallah [Estimation of the lifetime of clusters in liquid metals]. Metally [Metals]. 1995. №2. S. 13 – 22. [In Russian]