Parusov Eduard Volodymyrovych, Dr. Sci. (Engin.), Senior Researcher, Head of Department, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID: 0000-0002-4560-2043. Е-mail: tometal@ukr.net

Lutsenko Vladyslav Anatoliiovych, Dr. Sci. (Engin.), Senior Researcher Scientist, Lead researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-4604-5592

Chuiko Ihor Mykolaiovych, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-4753-614X

Parusov Oleh Volodymyrovych, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-9879-6179

Golubenko Tetiana Mykolaivna, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-3583-211X

Sivak Ganna Ivanivna, Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0001-6948-7732

ON THE POSSIBILITY OF FORECASTING MECHANICAL PROPERTIES OF COLD-DEFORMED METAL PRODUCTS FROM PEARLITE GRADE STEEL

Summary. In accordance with the latest global trends and modern needs of hardware factories, the demand for wire rod made of pearlitic steels has significantly increased, which can undergo cold plastic deformation with large degrees of reduction and is intended for the manufacture of various commercial products (cold-worked reinforcement, reinforcing ropes, spring wire, steel cord, wire for high pressure hoses, construction fiber, etc.). The most promising direction for increasing the strength class of hot-rolled steels is strain hardening during cold plastic deformation. The structure of cold-worked steels has a more uniform distribution over the cross-section, in contrast to thermally hardened ones, which in the latter case are characterized by annular structural zones formed due to different mechanisms of austenite decomposition. In a number of cases, structural heterogeneity causes instability of the mechanical properties of rolled steel, therefore, there is currently no alternative way to strain hardening. The manufacture of high-strength cold-worked metal products is a complex process and depends on the quality of the wire rod. If the cold-worked hardware does not meet the requirements of the normative documentation for the strength class, then it is no longer possible to ensure the correction of this defect using heat treatment. In this regard, scientific and practical interest has arisen to determine the possibility of creating a method for predictive determination of the mechanical properties of cold-deformed metal products made of pearlitic steels. The features of the influence of cold plastic deformation by on the formation of the strength class of pearlite grade steels with a carbon content of 0.7…0.9 % are considered It is established that the temporary resistance to fracture, at the known parameters of structure and carbon content, lends itself well to mathematical calculations and allows to create predictive models. According to the results of the research, a computer program was created that allows to automatically calculate the energy parameters of drawing and determine the tensile strength of the wire after depending on the total relative compression, parameters of the structure of wire rod and the carbon content in the steel.

Keywords: Pearlite grade steels, mechanical properties, cold plastic deformation, coiled bar, processing billet, modeling.

For citation: Parusov E.V., Lutsenko V.A., Chuik I.M., Parusov O.V., Golubenko T.M., Sivak G.I. Pro mozhlyvist prohnozuvannya mekhanichnykh vlastyvostey kholodnodeformovanykh metalovyrobiv zi staley perlitnoho klasu [On the possibility of forecasting mechanical properties of cold-deformed metal products from pearlite grade steel]. Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2021, 35, 236-245. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-236-245

Reference

 1. Chukin M.V. (Eds.). (2014). Proizvodstvo vysokoprochnoy stalnoy armatury dlya zhelezobetonnykh shpal novogo pokoleniya: monografiya [Production of high-strength steel reinforcement for reinforced concrete sleepers of a new generation: monograph]. Moskva: Metallurgizdat, 2014, 276. [In Russian].
 2. Sychkov A.B. et al. (2010). Vysokouglerodistaya katanka dlya izgotovleniya vysokoprochnykh armaturnykh kanatov: monografiya [High-carbon wire rod for the manufacture of high-strength reinforcing ropes: monograph]. Bendery: Poligrafist, 2010, 280. [In Russian].
 3. Parusov V.V., Sychkov A.B., Parusov E.V. (2012). Teoreticheskie i tehnologicheskie osnovy proizvodstva vysokoeffektivnyh vidov katanki [Theoretical and technological foundations for the production of highly efficient types of wire rod]. Dnepropetrovsk: Art-press, 2012, [In Russian].
 4. Belalov Kh.N. et al. (2011). Stalnaya provoloka: monografiya [Steel wire: monograph]. Magnitogorsk: MGTU im. G. I. Nosova, 2011, 689. [In Russian].
 5. Gubenko S.I., Parusov V.V. (2006). Deformatsiya metallicheskikh materialov: uchebn. posobiye [Deformation of metallic materials: textbook]. Dnepropetrovsk: Art-press, 2006, 316. [In Russian].
 6. Parusov E.V., Gubenko S.I., Lutsenko V.A., Sychkov A.B., Vedeneyev A.V. (2016). Vzaimosvyaz predelnoy deformiruyemosti buntovogo prokata pri volochenii s parametrami yego mikrostruktury [The Correlation between ultimate strain rolled steel in drawing with the parameters of microstructure]. Litye i metallurgiya [Foundry production and metallurgy], 2016, 3 (84), 75-81. [In Russian].
 7. Parusov E.V., Gubenko S.I., Parusov O.V., Chuyko I.M. (2018). Rozrobka suchasnogo yenergoyefektivnogo sposobu virobnitstva kholodnodeformovanoí̈ armaturi dlya poperedno napruzhenikh zalizobetonnikh konstruktsiy [Development modern energy-efficient method of production of cold-deformed armature for prestressed reinforced concrete construction]. Visnik Natsionalnogo tekhnichnogo universitetu KHPI. Seriya: Innovatsiyni tekhnologii ta obladnannya obrobki materialiv u mashinobuduvanni ta metalurgii: Nats. tekhn. un-t politekhn. in-t [Bulletin of National Technical University “KhPI”. Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy]. Kharkiv: NTU “KHPI”, 2018. 30 (1306), p.p. 39-45. [In Ukrainian].
 8. Prikhodko I.Yu., Parusov E.V., Parusov O.V., Chuiko I.N., Klemeshov E.S. (2020). Elements of technology for producing cold-formed rebar from C86D steel using an idle stand. Steel in Translation, 2020, Vol. 50, 7, 481-486. https://doi.org/3103/s0967091220070116.
 9. Sychkov A., Parusov E. Moller A. (2017). Tekhnologiya termicheskoy obrabotki armaturnogo i fasonnogo prokata v potoke sortovykh stanov (Teoriya i metallurgicheskaya praktika) [Technology of heat treatment of reinforcing and structural shapes in the flow of long-section mills (Theory and metallurgical practice): monograph]. Germany-Mauritius: Palamarium Academic Publishing, 2017, 261. [In Russian].
 10. Kugushin A.A. et al. (1986). Vysokoprochnaya armaturnaya stal [High-strength reinforcing steel]. Moskva: Metallurgiya, 1986, 272. [In Russian].
 11. Dolgiy D.K., Korchunov A.G., Baryshnikov M.P. (2012). Modelirovaniye protsessa stabilizatsii vysokoprochnoy kholodnodeformirovannoy armatury [Modeling the process of stabilization of high-strength cold-deformed reinforcement]. Vestnik MGTU im. I. Nosova [Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta im. G.I. Nosova], 2012, 2, 43-45. [In Russian].
 12. Kokovikhin YU.I. (1995). Tekhnologiya staleprovolochnogo proizvodstva: uchebn. dlya studentov vuzov [Technology of steel wire production: textbook for university students]. Kiyev: In-t sistem. issled. obrazovaniya, 1995, 608. [In Russian].
 13. Parusov Е.V. (2018). Prognozuvannya yenergosilovikh parametriv volochinnya ta mekhanichnikh vlastivostey kholodnodeformovanogo drotu z visokovugletsevikh staley [Prediction of energy-power parameters of drawing and mechanical power of cold-formed dart from high-carbon steels]. X mizhnarodnaya naukovo-praktychnaya konferentsiya (27-29 bereznya 2018 hoda) Informatsiyni tekhnologii v metalurgii ta mashinobuduvanni [Proceedings of Х International Scientific and Technikal Conference Information Technologies in Metallurgy and Machine building]. Dnipro: NMetAU, 2018, p. 31. [In Ukrainian].
 14. Parusov E.V., Sychkov A.B., Gubenko S.I. et al. (2016). O sklonnosti buntovogo prokata k deformatsionnomu stareniyu v protsesse volocheniya [On addiction the rolled steel to strain aging at drawing process]. Problemy tribologii [Problems of Tribology], 2016, 4, 31-40. [In Russian]