Kluychnikov Kyrylo Yuriiovych, Junior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID: 0000-0003-2465-3244. Е-mail: kirill.shaman.k@gmail.com

Razdobreev Valerii Guriiovych, PhD (Engin.), Senior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0001-7402-7992

Leshchenko Oleksandr Ivanovych, Junior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000- 0003-1877-8358

Palamar Dmytro Gryhorovych, Junior Researcher, Iron and Steel Institute of Z. I. Nekrasov National Academy of Sciences of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107. ORCID 0000-0002-9503-3248

BEFORE FOOD ABOUT THE DECISION OF BORDER MINES  TO THE PROCESS OF ROLLING-FIBER  IN BALANCED ROLLER FIBERS

Summary. There is a great demand in the world for steel strip profiles, which are widely used in mechanical engineering, instrument making and other sectors of the national economy. In Ukraine, the production of strip profiles is extremely limited. The production volumes of such products, if a wide range of sizes and brands are required, are relatively small. The creation of large specialized enterprises for the production of strip profiles in these conditions is economically unprofitable, the orientation towards the import of these profiles makes the economic and technological security of Ukraine dependent on foreign suppliers. For the production of high-precision profiles, various combinations of basic shaping and auxiliary processes are used, depending not only on the characteristics of the profile itself and the technical requirements of the supply, but also on the size of the ordered batch and the capabilities of the available equipment. This explains the high complexity of technological design.The aim of the work is to determine the boundary conditions of deformation in double roller dies, which ensure a stable flow of the drawing process according to the criterion of the safety factor of the deformed metal. It was found that when calculating the transitions of drawing strip profiles during deformation of the initial round billet with a diameter of 3.67 mm from steel St.70 with a width to thickness ratio of more than two, the maximum value of the relative reduction per transition should not exceed 40-50 % during deformation without counter tension, and 40 % – with tension. Analytical studies have shown that in the range of working reductions per transition (5-40 %), the safety factor that guarantees the process of metal deformation without breakage and does not allow local constrictions and distortion of the profile geometry is not exhausted. It was found that in the range of working reductions per transition (5-40 %), the deformation process of the initial round billet in a roller die with smooth rollers proceeds without exceeding the permissible values of the drawing forces. It has been determined that with an increase in the relative reduction in the first roller die, the range of working reductions in the second roller die, which affects the stability of the metal drawing process, decreases.

Keywords: boundary conditions, drawing, strip profiles, twin roller dies, reductions.

For citation: Kluychnikov K.Yu., Razdobreev V.G., Leshchenko O.I., Palamar D.G. Do pytannya pro vyznachennya hranychnykh umov protsesu prokatky-volochinnya u zdvoyenykh rolykovykh volokakh [Before food about the decision of border mines to the process of rolling-fiber in balanced roller fibers]. Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2021, 35, 134-148. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-134-148

References

1. Vladimirov Yu.V., Nizhnik P.P., Purtov Yu.A. (1985). Proizvodstvo plyushchenoy stalnoy lenty [Production of rolled steel straps]. Moskva: Metallurgiya, 1985. 119. [In Russian].

2. Diomidov B.B., Litovchenko N.V. (1970). Kalibrovka prokatnykh valkov [Calibration of rolls]. Moskva: Metallurgiya, 1970. 312. [In Russian].

3. Ilyukovich B.M., Nekhayev N.Ye., Merkur’yev S.Ye. (2002). Prokatka i kalibrovka. V 6 t. T. 1. Osnovy teorii kalibrovki. Kalibrovka blyumov i zagotovki, krugov i shestrigrannikov, kvadratnoy stali, provoloki i armatury: spravochnik [Rolling and calibration. Foundations of gauge theory. Calibration of blooms and workpieces, circles and hexagons, square steel, wire and fittings: reference book]. B.M. Ilyukovich (Ed.). (Vol. 1.). Dnepropetrovsk: RVA “DneroVAL”, 2002. 506. [In Russian].

4. Kaplanov V.I., Korenko M.G., Starosta N.V. (2010). Energoeffektivnyy protsess polucheniya plyushchenykh lent v usloviyakh melkosortnykh stanov [An energy-efficient process for producing crimped belts in small section mills]. Vestnik Natsional’nogo tekhnicheskogo universiteta KHPI [Bulletin of the National Technical University KhPI], 2010, 42. 28-32. [In Russian].

5. Vorobey S.A., Razdobreyev V.G., Klyuchnikov K.Yu., Lokhmatov A.P., Sikachina I.V., Barysheva L.P. (2011). Osobennosti techeniya i napryazhennogo sostoyaniya metalla pri yego deformatsii v protsesse polucheniya profiley lentochnogo tipa prokatkoy-volocheniya [Features of the flow and stress state of the metal during its deformation in the process of obtaining strip-type profiles by rolling-drawing]. Fundamentalni i prykladni problemy chornoyi metalurhiyi [Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy], 2011, 23. 174-184. [In Russian].

6. Klyuchnikov K.Yu., Vorobey S.A., Lokhmatov A.P., Sikachina I.V., Razdobreyev V.G. (2013). Tekhnologiya proizvodstva profiley lentochnogo tipa iz zagotovok kruglogo secheniya metodom prokatki-volocheniya [The technology for the production of strip-type profiles from round blanks by rolling-drawing]. Obrabotka materialov davlenim: sb. nauch. trudov DGMA [Material processing by pressure: Sat. scientific. works of the DSMA]. 2013. 1 (34). 207-212. [In Russian].

7. Klyuchnikov K.YU., Vorobey S.A., Razdobreyev V.G., Sikachina I.V. (2014). Effektivnost’ proizvodstva osobotochnykh fasonnykh profiley malykh secheniy v rolikovykh volokakh iz zagotovok kruglogo secheniya [Efficiency of production of high-precision shaped profiles of small cross-sections in roller dies from workpieces of circular cross-section]. Plasticheskaya deformatsiya metallov: sb. trudov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii Plasticheskaya deformatsiya metallov. 2014 [Plastic deformation of metals: collection of articles. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Plastic Deformation of Metals. 2014]. Dnepropetrovsk, 2014. Vol. 1. (p.p. 159-163). [In Russian].

8. Klyuchnikov K.Yu., Razdobreev V.G., Leshchenko A.I., Palamar D.G. (2021). Razrabotka resursosberegayushchey tekhnologii proizvodstva profiley lentochnogo tipa volocheniyem v rolikovykh volokakh s ispol’zovaniyem razgonnykh kalibrov [Development of a resource-saving technology of production of strip-type profiles by drawing in roller dies using dummy passes]. Chernaya metallurgiya. Byulleten’ nauchno-tekhnicheskoi i ekonomicheskoi informatsii [Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information], 2021, vol. 77, 9, 1054-1062. [In Russian]. DOI: 10.32339/0135-5910-2021-9-1054-1062.

9. Gul’ko V.I., Voytsekhovskiy V.A., Grigor’yev A.K. (1989). Proizvodstvo profiley i provoloki v rolikovykh volokakh [Production of profiles and wire in roller trays]. Izhevsk: Udmurtiya, 1989. 132. [In Russian].

10. Gul’ko V.I., Lushnikov V.M., Voytsekhovskiy V.A., Petrov A.I. (1973). Analiticheskoye i eksperimental’noye opredeleniye silovykh kharakteristik protsessa prokatki-volocheniya [Analytical and experimental determination of the power characteristics of the rolling-drawing process]. Mashiny, avtomaty i prokatnoye proizvodstvo: sb. nauch. tr. MVTU [Machines, automatic machines and rolling production: collection of articles. scientific. tr. MVTU]. Moskva: MVTU, 1973. Vol. 4. 176-185. [In Russian].

11. Buravlev I.B. (1995). Matematicheskiye modeli i algoritmy kombinirovannykh protsessov volocheniya [Mathematical models and algorithms for combined drawing processes]. Donetsk: Redaktsiono-izdatel’skiy otdel, 1995. 57. [In Russian].