Парусов Едуард Володимирович, д.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-4560-2043. Е-mail: tometal@ukr.net

Луценко Владислав Анатолійович, д.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-4604-5592

Чуйко Ігор Миколайович, к.т.н., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-4753-614X

Парусов Олег Володимирович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-9879-6179

Голубенко Тетяна Миколаївна, к.т.н., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-3583-211X

Сівак Ганна Іванівна, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-6948-7732

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХОЛОДНОДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛОВИРОБІВ ЗІ СТАЛЕЙ ПЕРЛІТНОГО КЛАСУ

Анотація. У відповідності до останніх світових тенденцій і сучасних потреб металовиробних підприємств суттєво зріс попит на бунтовий прокат зі сталей перлітного класу, який може піддаватися холодному пластичному деформуванню з великими ступенями обтиснення та призначений для виготовлення різноманітної товарної продукції (холоднодеформована арматура, арматурні канати, пружинний дріт, металокорд, дріт для рукавів високого тиску, будівельна фібра тощо). Найбільш перспективним напрямком підвищення класу міцності гарячекатаних сталей є деформаційне зміцнення під час холодного пластичного деформування. Структура холоднодеформованих сталей має більш рівномірний розподіл за поперечним перерізом на відміну від термічнозміцнених, яка в останньому випадку характеризуються кільцевими структурними зонами, що утворені за різними механізмами розпаду аустеніту. У ряді випадків структурна неоднорідність викликає нестабільність механічних властивостей сталевого прокату, тому альтернативного шляху деформаційному зміцненню сьогодні не існує. Виготовлення високоміцних холоднодеформованих металовиробів є складним процесом і залежить від якості бунтового прокату. Якщо холоднодеформовані металовироби не відповідають вимогам нормативної документації за класом міцності, то забезпечити їх виправлення вже неможливо жодним із відомих видів термічного оброблення. У зв’язку з цим становило науковий і практичний інтерес визначити можливість створення методики прогнозного визначення механічних властивостей холоднодеформованих металовиробів, які виготовлені зі сталей перлітного класу. Досліджено особливості впливу холодної пластичної деформації волочінням на формування класу міцності сталей перлітного класу із вмістом вуглецю 0,7…0,9 %. Встановлено, що тимчасовий опір руйнуванню, при визначених параметрах структури і вмісті вуглецю, добре піддається математичним розрахункам та дозволяє створювати прогнозні моделі. За результатами проведених досліджень створена комп’ютерна програма, яка дозволяє в автоматичному режимі розраховувати енергосилові параметри волочіння і визначати границю міцності переробної заготовки в залежності від сумарного відносного обтиснення, параметрів структури бунтового прокату та вмісту вуглецю в сталі.

Ключові слова: Сталі перлітного класу, механічні властивості, холодна пластична деформація, бунтовий прокат, переробна заготовка, моделювання.

Посилання для цитування: Парусов Е. В., Луценко В. А., Чуйко І. М., Парусов О. В., Голубенко Т. М., Сівак Г. І. Про можливість прогнозування механічних властивостей холоднодеформованих металовиробів зі сталей перлітного класу. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2021. Вип. 35. С. 236-245. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-236-245

Перелік посилань

 1. Производство высокопрочной стальной арматуры для железобетонных шпал нового поколения : монография / под общей редакцией М. В. Чукина. Москва : Металлургиздат, 2014. 276 с.
 2. Высокоуглеродистая катанка для изготовления высокопрочных арматурных канатов : монография / А. Б. Сычков и др. Бендеры : Полиграфист, 2010. 280 с.
 3. Парусов В. В., Сычков А. Б., Парусов Э. В. Теоретические и технологические основы производства высокоэффективных видов катанки : монография. Днепропетровск : Арт-Пресс, 2012. 376 с.
 4. Стальная проволока : монография / Х. Н. Белалов и др. Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2011. 689 с.
 5. Губенко С. И., Парусов В. В. Деформация металлических материалов : учебн. пособие. Днепропетровск : Арт-пресс, 2006. 316 с.
 6. Парусов Э. В., Губенко С. И., Луценко В. А., Сычков А. Б., Веденеев А. В. Взаимосвязь предельной деформируемости бунтового проката при волочении с параметрами его микроструктуры. Литье и металлургия. 2016. № 3 (84). С. 75–81.
 7. Парусов Е. В., Губенко С. І., Парусов О. В., Чуйко І. М. Розробка сучасного енергоефективного способу виробництва холоднодеформованої арматури для попередньо напружених залізобетонних конструкцій. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії : зб. наук. пр. Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. № 30 (1306) 2018. С. 39–45.
 8. Prikhodko I. Yu., Parusov E. V., Parusov O. V., Chuiko I. N., Klemeshov E. S. Elements of technology for producing cold-formed rebar from C86D steel using an idle stand. Steel in Translation. 2020. Vol. No. 7. P. 481–486. DOI: 10.3103/S0967091220070116.
 9. Сычков А., Парусов Э. Моллер А. Технология термической обработки арматурного и фасонного проката в потоке сортовых станов (Теория и металлургическая практика). Germany-Mauritius : Palamarium Academic Publishing, 2017. 261 с.
 10. Высокопрочная арматурная сталь / А. А. Кугушин и др. Москва : Металлургия, 272 с.
 11. Долгий Д. К., Корчунов А. Г., Барышников М. П. Моделирование процесса стабилизации высокопрочной холоднодеформированной арматуры. Вестник МГТУ им. Г. И. Носова. 2012. № С. 43–45.
 12. Коковихин Ю. И. Технология сталепроволочного производства : учебн. для студентов вузов. Киев : Ин-т систем. исслед. образования, 1995. 608 с.
 13. Парусов Е. В. Прогнозування енергосилових параметрів волочіння та механічних властивостей холоднодеформованого дроту з високовуглецевих сталей. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 27-29 березня 2018 р. Дніпро : НМетАУ, 2018. С. 31.
 14. Парусов Э. В., Сычков А. Б., Губенко С. И. и др. О склонности бунтового проката к деформационному старению в процессе волочения. Проблемы трибологии. 2016. № 4. С. 31–40.