Ключніков Кирило Юрійович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0003-2465-3244. Е-mail: kirill.shaman.k@gmail.com

Раздобрєєв Валерій Гурійович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-7402-7992

Лещенко Олександр Іванович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-0662-6448

Паламар Дмитро Григорович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-9503-3248

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ УМОВ ПРОЦЕСУ ПРОКАТКИ-ВОЛОЧІННЯ У ЗДВОЄНИХ РОЛИКОВИХ ВОЛОКАХ

Анотація. У світі спостерігається великий попит на сталеві стрічкові профілі, які широко використовують у машинобудуванні, приладобудуванні та інших галузях народного господарства. В Україні виробництво стрічкових профілів вкрай обмежена. Обсяги виробництва такої продукції при потребі широкого розмірного і марочного сортаменту відносно невеликі. Створення великих спеціалізованих підприємств по виробництву стрічкових профілів в цих умовах економічно невигідно, орієнтація на імпорт цих профілів ставить в залежність від закордонних постачальників економічну і технологічну безпеку України. Для виробництва високоточних профілів застосовують різні комбінації основних формоутворюючих і допоміжних процесів, що залежать ні, тільки від особливостей самого профілю і технічних вимог поставки, а й від величини замовленої партії і можливостей наявного обладнання. Зазначеним обумовлюється висока трудомісткість технологічного проектування.

Метою роботи є визначення граничних умов деформації в здвоєних роликових волоках, яке забезпечує стабільне протікання процесу волочіння за критерієм запасу міцності деформованого металу. Встановлено, що при розрахунку переходів волочіння стрічкових профілів при деформації вихідної круглої заготівки діаметром 3,67 мм зі сталі Ст.70 з відношенням ширини до товщини більше двох максимальна величина відносного обтискання за перехід не повинна перевищувати 40-50 % при деформації без противонатяжіння, і 40 % – з натягненням. Аналітичними дослідженнями показано, що в діапазоні робочих обтискань за перехід (5-40 %) коефіцієнт запасу, який гарантує процес деформації металу без обривання і не допускає локальних перетяжок і спотворення геометрії профілю, не вичерпуватиметься. Встановлено, що в діапазоні робочих обтискань за перехід (5-40 %) процес деформації вихідної круглої заготівки в роликовій волоці з гладкими роликами протікатиме без перевищення допустимих значень зусилля волочіння. Визначено, що при збільшенні відносного обтискання в першій роликовій волоці, діапазон робочих обтискань в другій роликовій волоці, який впливає на стабільність протікання процесу протягання металу, зменшується.

Ключові слова: граничні умови деформації, волочіння, стрічкові профілі, здвоєні роликові волоки, обтискання.

Посилання для цитування: Ключніков К. Ю., Раздобрєєв В. Г., Лещенко О. І., Паламар Д. Г. До питання про визначення граничних умов процесу прокатки-волочіння у здвоєних роликових волоках. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2021. Вип. 35. С. 134-148. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-134-148

Перелік посилань

 1. ВладимировЮ.В., НижникП.П., ПуртовЮ.А. Производство плющеной стальной ленты. Москва : Металлургия, 1985. 119с.
 2. ДиомидовБ.Б., ЛитовченкоН.В. Калибровка прокатных валков. Москва : Металлургия, 1970. 312с.
 3. ИлюковичБ.М., НехаевН.Е., МеркурьевС.Е. Прокатка и калибровка. В 6т. Т. Основы теории калибровки. Калибровка блюмов и заготовки, кругов и шестригранников, квадратной стали, проволоки и арматуры: справочник: под. ред. Б.М. Илюковича. Днепропетровск : РВА “ДнероВАЛ”, 2002. 506с.
 4. КаплановВ.И., КоренкоМ.Г., СтаростаН.В. Энергоэффективный процесс получения плющеных лент в условиях мелкосортных станов. Вестник Национального технического университета ХПИ“. № 42. С. 28-32.
 5. Воробей С. А., Раздобреев В. Г., Ключников К. Ю., Лохматов А. П., Сикачина И. В., Барышева Л. П. Особенности течения и напряженного состояния металла при его деформации в процессе получения профилей ленточного типа прокаткой-волочения. Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. 2011. Вып. 23. С. 174-184.
 6. Ключников К. Ю., Воробей С. А., Лохматов А. П., Сикачина И. В., Раздобреев В. Г. Технология производства профилей ленточного типа из заготовок круглого сечения методом прокатки-волочения. Обработка материалов давленим: сб. науч. трудов ДГМА. № 1 (34). С. 207-212.
 7. Ключников К. Ю., Воробей С. А., Раздобреев В. Г., Сикачина И. В. Эффективность производства особоточных фасонных профилей малых сечений в роликовых волоках из заготовок круглого сечения. Пластическая деформация металлов: сб. трудов Международной научно-практической конференции Пластическая деформация металлов. 2014“. Днепропетровск, 2014. Т. 1. С. 159-163.
 8. Ключников К. Ю., Раздобреев В. Г., Лещенко А. И., Паламарь Д. Г. Разработка ресурсосберегающей технологии производства профилей ленточного типа волочением в роликовых волоках с использованием разгонных калибров. Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. Т. 77. № 9. С. 1054-1062. DOI: 10.32339/0135-5910-2021-9-1054-1062.
 9. Гулько В. И., Войцеховский В. А., Григорьев А. К. Производство профилей и проволоки в роликовых волоках. Ижевск : Удмуртия, 1989. 132 с.
 10. Гулько В. И., Лушников В. М., Войцеховский В. А., Петров А. И. Аналитическое и экспериментальное определение силовых характеристик процесса прокатки-волочения. Машины, автоматы и прокатное производство: сб. науч. тр. МВТУ. Москва : МВТУ, 1973. Вып. 4. С. 176-185.
 11. Буравлев И. Б. Математические модели и алгоритмы комбинированных процессов волочения. Донецк : Редакционо-издательский отдел, 1995. 57 с.