Вергун Олександр Сергійович, д.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-5493-9214. Е-mail: office.isi@nas.gov.ua

Молчанов Лавр Сергійович, к.т.н., доц., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-6139-5956

Кисляков Володимир Геннадійович, к.т.н., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-6646-6741

Тогобицька Дар’я Миколаївна, д.т.н., проф., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0001-6413-4823

Семенов Юрій Станіславович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0003-2299-5742

Нестеров Олександр Станіславович, к.т.н., с.н.с., Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, площа Академіка Стародубова, 1, Дніпро, Україна, 49107. ORCID: 0000-0002-0183-0327

ПРИНЦИПОВА СХЕМА МОДЕЛІ НАСКРШЗНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В НЕСТАБІЛЬНИХ СИРОВИННИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ УМОВАХ

Анотація. Метою роботи є створення моделі наскрізної технології виробництва сталі, з урахуванням на  кожному етапі технологічного ланцюга матеріальних та енергетичних витрати і  характеристик одержуваного продукту. Наскрізна модель розглядає у взаємозв’язку і взаємовпливі аглодоменне виробництво, позапічну обробку чавуну і сталеплавильне виробництво. Виконано детальні розрахунково-аналітичні, лабораторні й промислові дослідження впливу складу аглошихти на особливості технології виробництва агломерату, а також використання такого агломерату в комплексі із застосуванням ПВП на результати технології й параметри виробництва чавуну.

Наприкладі в використання шламів і дрібнодисперсного пилу досліджено вплив вторинних матеріалів в агломерацій шихті на показники дослідних спікань агломерату. Встановлено, що використання шламів аглодоменного виробництва більшою мірою впливає на продуктивність агломашин, у меншій на вихід придатного та холодну міцність. Використання в шихті дрібнодисперсного пилу електрофільтрів у кількості ~20,5 кг/т  призводить до значного зменшення продуктивності і міцносних характеристик агломерату. Проведені балансові розрахунки показали, що при частковій заміні ПВП природним газом у кількості 35 м3/т чавуну витрати коксу зменшилися на 35 кг/т чавуну, що призвело до зниження вартості чавуну на 2,1 %. З використанням експериментальних даних створено математичні моделі та графічні залежності витрат реагентів (Mg і суміш Mg + CaO), що дозволило визначити необхідні питомі масові витрати реагентів і на підставі цього визначити витрати на виробництво низькосірчаного чавуну необхідного складу. Виконано математичне моделювання киснево-конвертерної  плавки на базі розрахунку матеріального та теплового балансів з урахуванням термодинамічних і фізико-хімічних особливостей протікання хімічних перетворень. В умовах киснево-конвертерного цеху ПАТ “ДМК” за допомогою математичного моделювання проведено комплексний порівняльний аналіз впливу конструкції дуттєвих пристроїв та типу рідкого чавуну на техніко-економічні показники та ефективності виробництва сталі марки ОС.

Ключові слова. Вторинні ресурси, ПВП, магній, технологічний маршрут, киснева фурма.

Посилання для цитування: Вергун О. С., Молчанов Л. С., Кисляков В. Г., Тогобицька Д. М., Семенов Ю. С., Нестеров О. С. Принципова схема моделі наскрізної технології виробництва конкурентоздатної металопродукції підприємствами України, що працюють в не стабільних сировинних та енергетичних умовах. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2021. Вип. 35. С. 95-107. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-95-107

Перелік посилань

  1. Вергун О. С., Чернятевич А. Г., Нестеров О. С., Чайка О. Л., Тогобицька Д. М., Кисляков В. Г., Молчанов Л. С. Сучасний технологічний маршрут конвертерного виробництва якісного залізовуглецевого напівпродукту в сировинних і енергетичних умовах України. Метал та лиття України. 2020. № С. 30-37. https://doi.org/10.15407/steelcast2020.01.030
  2. Семенов Ю. С., Вергун О. С., Нестеров О. С., Кисляков В. Г., Горупаха В. В. Шляхи поліпшення ефективності аглодоменного виробництва в сировинних та енергетичних умовах роботи металургійних підприємств України. Метал та лиття України. № 4.
  3. Boichenko B. M., Molchanov L. S., Synegin I. V. Comprehensive analysis of technological variants of crude steel production in oxygen blown converters. The potential of modern science. M.M. Babych (Еd.). London : Sciemcee Publishing. 2019. P. 156-169.