Чупринов Євген Валерійович, к.т.н., доц., Державний університет економіки і технологій, вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Україна, 50005. ORCID: 0000-0001-8605-3434. Е-mail: itchupa@gmail.com

Лялюк Віталій Павлович, д.т.н., проф., Державний університет економіки і технологій, вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Україна, 50005. ORCID: 0000-0001-7258-2079

Журавльов Фелікс Михайлович, к.т.н., доц., Державний університет економіки і технологій, вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Україна, 50005.

Касім Дар’я Олександрівна, д.т.н., проф., Державний університет економіки і технологій, вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Україна, 50005. ORCID: 0000-0002-1750-1237

Ляхова Ірина Анатоліївна, к.т.н., доц., Державний університет економіки і технологій, вул. Медична, 16, м. Кривий Ріг, Україна, 50005.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗУРОВОГО МОНОСИРОВИНИ ДЛЯ ДОМЕННОЇ ПЛАВКИ

Анотація. Метою роботи є розробка та випробування технологічних режимів отримання нових видів окускованих залізорудних матеріалів та моносировини для доменної плавки. Показано, що традиційні способи вдосконалення технології доменної плавки для підвищення продуктивності печі та зниження питомої витрати коксу значною мірою вичерпали свої можливості. У той же час створення окускованої залізорудної моносировини з необхідними показниками комплексу металургійних характеристик дає дотаткові можливості зменшення витрат енергоресурсів під час доменної плавки. У статті наведено результати розробленої технології виробництва окускованої залізорудної моносировини для доменної плавки, що має у своєму складі одночасно підвищений вміст заліза та залишковий вуглець. Авторами розроблено нові типи залізорудної сировини – офлюсовані локальні спіки із залізорудних концентратів різного ступеня збагачення, локальні спіки з підвищеним, порівняно з агломератом та окатишами, вмістом заліза та локальні спіки з підвищеним вмістом залишкового вуглецю. Для отримання локальних спіків, як високотемпературної частини шихти, використовувалися металізовані обкотиші, металізовані руди або їх суміші. Показано, що запропонована моносировина може проводитися в діючих цехах з виробництва обпалених обкотишів, та дозволяє суттєво покращити техніко-економічні показники виплавки чавуну. Складові шихти змішувалися, після чого суміш піддавалася термообробці газоподібним теплоносієм з окисним або слабко окисним потенціалом. Питома продуктивність випалювального агрегату та питомі витрати енергоресурсів (теплоти та електроенергії) при виробництві окускованої моносировини залишилися практично ідентичними для виробництва інших локальних спіків. Наведено результати розрахунку показників доменної плавки при використанні в її шихті окускованої офлюсованої моносировини з підвищеним вмістом заліза та вуглецю. Розрахунки показують, що використання цього матеріалу в доменному виробництві дозволить суттєво покращити техніко-економічні показники виплавки чавуну.

Ключові слова: моносировина, локальні спіки, залишковий вуглець, витрата коксу, доменна плавка.

Посилання для цитування: Чупринов О. В., Лялюк В. П., Журавльов Ф. М., Касім Д. А., Ляхова І. А. Розробка технології виробництва залізорудної моносировини для доменної плавки. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2021. Вип. 35. С. 69-77. (In Ukrainian).

DOI: 10.52150/2522-9117-2021-35-69-77

Перелік посилань

  1. Лялюк В. П., Тараканов А. К., Журавлев Ф. М., Кассим Д. А., Чупринов Е. В. Главное направление инновационного совершенствования доменной технологии – использование одного вида железорудного сырья, сочетающего лучшие свойства агломерата и окатышей. Сталь. 2018. № 1. С. 6-11. https://doi.org/10.3103/S0967091218010096
  2. Журавлев Ф. М., Лялюк В. П., Чупринов Е. В., Кассим Д. А., Ляхова И. А. Офлюсованные локальные спеки – окускованное железорудное моносырье для доменной плавки. Сталь. № 3. С. 2-9. https://doi.org/10.3103/ S096709122103013X
  3. Товаровский И. Г., Лялюк В. П. Эволюция доменной плавки. Днепропетровск : Пороги, 2001. 424 с.
  4. Лялюк В. П., Тараканов А. К., Кассим Д. А., Кучер И. И. Возможности нормализации газодинамического режима доменной плавки при вдувании пут. Сталь. 2020. № 7. С. 8-12. https://doi.org/10.3103/s0967091220070098