Togobitskaya Daria Nikolaevna, Dr. Sci. (Engin.), Professor, Head of the Department, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; email: dntog@ukr.net, isi-ofhp@mail.ru ORCID 0000-0001-6413-4823
Bel’kova Alla Ivanovna., PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: alla2904b8@gmail.com, allabelkova8@mail.ru, ORCID 0000-0001-8519-9351
Stepanenko Dmitry Alexandrovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:d.gorodenskiy@gmail.com, Gorodenskiy@i.ua, ORCID 0000-0002-0184-8295

Development of a knowledge base for modeling the physicochemical
properties of metallurgical systems and processes

Summary. The Institute of Ferrous Metallurgy created the Knowledge
Base “Metallurgy” (BDMet). It can be used to model the physicochemical
properties of metallurgical systems and processes based on modern computer
information technology. The aim of the work is to develop the fundamental
foundations and identify the main directions of development of PMD, expand
the presentation of fundamental, technological and regulatory reference
information for analysis and multi-criteria optimization of technological
processes. A component of BDMet is also the Base of models of metallurgical
systems and technological processes, applied and theoretical research software.
The database contains experimental data on the physicochemical properties of
metal and slag melts formed from the corresponding charge materials in
reducing and oxidizing conditions. The results of relevant scientific and applied
developments of the department of physicochemical problems of metallurgical
processes are shown. It is noted that the presence in the BDMet of the stock of
models according to redistribution and a unified methodology for their creation
on a modular basis allows the generation of models into a single end-to-end
model. It also allows you to identify the optimal scheme of metallurgical
processes and ensure the production of metal of a given quality in the
189
«Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вып.33
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2019. – Collection 33
ISSN 2522-9117 «Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2019. – Vypusk 33
framework of end-to-end technology. It is shown that the use allows us to solve
the problems of optimization of technological processes for the production of
iron and steel. The prospects for the development of further studies for systemic
accumulation in the databases of documentary factual data and experimental
information on the properties of metal and slag melts, as well as their further
use in reduction and oxidation processes of metallurgical production, are
determined.
Keywords: database, model database, knowledge base, physicochemical
and mathematical modeling, physicochemical properties of systems,
metallurgical processes.
References
1. Togobitskaya D.N., Zhmoydin G.I. Problema informatsionnogo
obespecheniya teoreticheskoy i prikladnoy metallurgii. Izvestiya AN SSSR.
Metallurgiya. Metally. – 1991. – №4. – Pp.217–220.
2. Prikhod’ko E.V., D.N. Togobitskaya. Rol’ informatsionnykh tekhnologiy v
povyshenii kachestva metalloproduktsii. Naukoví pratsí «Suchasní
problemi metalurgíí
̈». Matematicheskiy NPK «Problemnyye i
perspektivnyye konkurentno-proizvodstvennyye kompleksy v Ukraine».
Dnípropetrov’k. – 2001. – Т.3. – Pp.450-462.
3. Prikhod’ko E.V. Prognozirovaniye fiziko-khimicheskikh svoystv oksidnykh
sistem. [E.V. Prikhod’ko, D.N. Togobitskaya, A.F. Khamkhot’ko,
D.A. Stepanenko]. Dnepropetrovsk: Porogi. – 2013. – 339 p.
4. Togobitskaya D.N. Osnovy upravleniya vlast’yu – informatsionnaya baza
model’nykh tekhnologiy metallurgii i protsessov. [D.N. Togobitskaya,
A.Í. Bêl’kova, D.O Stepanenko, Yu.M. Likhachov, I.R. Snigura]. Matriali
MNTK «Informatsionnyye tekhnologii v metallurgii i mashinostroyenii».
Dnípro: NmetAU. – 2019. – Pp. 37.
5. Togobitskaya D.N. Domashniy plavatel’nyy basseyn. [D.N. Togobitskaya,
A.I. Bel’kova, D.A. Stepanenko i dr.]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost’. Dnepropetrovsk. – 2016. – № 3. – Pp. 11-18.
6. Togobitskaya D. N. Experience of Using the Integral Indicator of the
Domain Charge in Selecting the Basic Mode of the Domain Melt.
[D.N. Togobitskaya, A.I. Bel’kova, I.G. Murav’eva, D.A. Stepanenko].
Steel in Translation. – 2018. – Vol. 48. – №. 10. – Pp. 652-658.
7. Pat. 110435 S2 Ukraí̈na, MPK (2015.1) S21V 5/00. Sposíb vedennya
domennoí
̈ plavki: Pat. 110435 S2 Ukraí
̈na, MPK (2015.1) S21V 5/00
[D.M. Togobitskaya, A.I. Bêl’kova, D.O. Stepanenko, M.A. Gladkov,
O.S. Skachko]. (Ukraí
̈na) – № a201409407; Zayavleno 26.08.2014; Opubl.
25.12.2015, Byul. №24.– 5с.
8. Pat. 110572 S2 Ukraí
̈na, MPK (2015.1) S21V 5/00. Sposíb domennoí
̈ plavki
lugovmísnoí
̈ shikhti: Pat. 110572 S2 Ukraí
̈na, MPK (2015.1) S21V 5/00
190
«Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – 2019. – Вып.33
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2019. – Collection 33
ISSN 2522-9117 «Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2019. – Vypusk 33
[D.M. Togobitskaya, N.A. Tsívata, A.I. Bêl’kova, D.O. Stepanenko],
(Ukraí
̈na) – № a201411529; Zayavleno 23.10.2014; Opubl. 12.01.2016,
Byul. №1. – 4с.
9. Pat. 107387 S2 Ukraí
̈na, MPK (2014.1) C21D 5/00. Sposíb doslídzhennya
fazovykh peretvoren’ rozplavív yelektrolítu. [D.O. Stepanenko,
D.N. Togobitskaya, A.F. Khamkhot’ko], (Ukraí
̈na) – № a201301986;
Zayavleno 18.02.2013; Opubl. 25.12.2014, Byul.№ 24. – 3 с.
10. Togobitskaya D.N. Prognozirovaniye svoystv ferrosplavov dlya ekspertnoy
otsenki effektivnosti ikh ispol’zovaniya pri dovodke stali na UPK.
[D.N. Togobitskaya, V.P. Piptyuk, A.F. Petrov, S.V. Grekov]. Metallurg.
Rossiya. – 2018. – №11. –Pp.27-32.
11. Togobitskaya D.N. Metodika vibrokhimicheskogo sklada stala v predelakh
diapazona, reglamentirovannogo GOSTom, yakoby zablagovremennoy
stabilizatsii mekhaníchnikh vlastivostey. ]D.N. Togobitskaya, I.R. Snigura,
A.S. Kozachek]. Avtorskoye pravo na nauchnyy trud (metodika skladskogo
ucheta) №70524; Data reêstratsíí
̈ 20.02.2017.
12. Togobitskaya D.N. Sistemnyy podkhod k vyboru optimal’nogo elementnogo
sostava stali, obespechivayushchiy trebuyemyy uroven’ mekhanicheskikh
svoystv. [D.N. Togobitskaya, V.P. Piptyuk, I.N. Logozinskiy i dr.]
Sistemnyye tekhnologii. Regional’nyy sbornik nauchnykh trudov. –
Dnepropetrovsk. – 2015. – Vyp.2(97). – Pp.91-97.
13. Togobitskaya D.N. Mikrolegirovaniye stali 14KH17N2 borom v usloviyakh
PAO «Dneprospetsstal’». [D.N. Togobitskaya, V.P. Piptyuk, O.V. Kuksa i
dr.]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost’. –
Dnepropetrovsk. – №1. – 2016. – Pp.40-45.
14. Babachenko A.I. Fiziko-khimicheskiye kriterii i modeli dlya otsenki
vliyaniya khimicheskogo sostava na svoystva kolesnoy stali/
[A.I. Babachenko, D.N. Togobitskaya, A.S. Kozachek]. Naukoví vístí.
Suchasní problemi metalurgíí
̈. – Dnípropetrovs’k. – 2014. – №16. – P.89.