Baiul Konstantin Vasilyevich, PhD (Engin.), SeniorResearch Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: baiulkonstantin@yandex.ua
Vashchenko Sergey Vladimirovich, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: sergeyvaschenko@yandex.ua
Khudyakov Alexander Yurievich, PhD (Engin.), SeniorResearch Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

Forming recommendations for the development of a high-productivity rollingpress advanced construction

Abstract. The aim of the work is to develop technical solutions aimed at creating a
high-performance roller briquette press. The results of previous studies and the
experience of creating roller presses of various designs, evaluating their production and
technological efficiency are summarized. It was established that the basis for the
development of an improved press design should be based on principles that ensure its
simplicity, decrease in metal consumption, size, ease of operation, as well as the ability
to provide the required physical and mechanical properties and quality of briquettes. It is
shown that these principles can be implemented in the process of modernization of roller
presses created earlier at the Institute of Ferrous Metallurgy. The roll press can be
modernized by using mechanical and hydraulic devices to protect the rolls from
overloading, developing new effective ways of attaching bandages and drive elements,
using modern monitoring and control devices to regulate the operation of the press.
Expansion of technological capabilities of the press is provided by using devices for
distribution and pre-compaction of the briquetted charge. The choice of a rational
scheme of deformation and calibration of the working surfaces of the press rolls ensures
the optimization of the energy and power parameters of briquetting. The paper
formulates recommendations and requirements for the creation of an improved highperformance roller press for briquetting a wide range of small fractional raw materials.
Proposed a fundamental solution to the layout of the press.
Key words: roll press, constructions, modernization principles, briquetting,
optimization, quality
Reference
1. Bol’shakov V.I., Bayul K.V. Analiz sovremennykh mashin dlya briketirovaniya
melkofraktsionnykh syr’yevykh materialov. Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost’. – 2013. – №4. – S. 92–96.
403
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
2. Custom briquetting & compacting system. http://komarek.com/
3. http://hosokawa.ru/bepex/equipment/
4. BEPEX – Valkovyye pressy serii L. http://www.composyst.ru/bepex/?pg=P01
5. BEPEX – Valkovyye pressy serii K. http://www.composyst.ru/bepex/?pg=P02
6. BEPEX – Valkovyye pressy serii MS. http://www.composyst.ru/bepex/?pg=P03
7. http://www.bepex.com
8. Kцppern Roller Presses. http://www.koeppern-international.com/products/rollerpresses/
9. http://www.sahutconreur.com/documentations.html
10. http://spidermash.ru/press/
11. Briquetting press. http://www.bestbriquettepress.com/briquetting-press/
12. http://www.zymining.com/
13. http://www.briquettepress.com/
14. ROLL-PRESS BRIQUETTING: COMPACTING FINES TO REDUCE WASTE
HANDLING COSTS by Thomas P. Barnett (Powder and Bulk, Volume 24,
Number 10, October 2010).
15. Eydel’man L.P. Sostoyaniye briketirovaniya v metallurgii SSSR. Chernaya
metallurgiya. Byul. Instituta ”Chermetinformatsiya”. – 1981. – № 18. – S.8–12.
16. Eydel’man L.P. Sostoyaniye briketirovaniya shikhtovykh materialov v zarubezhnoy
chernoy metallurgii. Chernaya metallurgiya. Byul. Nauchno-tekhnicheskoy
informatsii. – 1982. – Vyp. 1. – S.28–37.
17. Maymur B.N. Metodologiya vybora metodov i sredstv povysheniya effektivnosti
raboty valkovykh pressov // Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy
metallurgii. [B.N.Maymur, V.I.Petrenko, I.G.Murav’yeva, S.V.Vashchenko
Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii. Vyp. 21. – 2010. –
S. 322 – 330.
18. Maymur B.N. Briketirovaniye Metallurgicheskogo syr’ya. Aktual’nost’ i puti
razvitiya metoda. [B.N.Maymur, A.YU.Khudyakov, V.I.Petrenko, S.V.
Vashchenko, K.V.Bayul]. Byul. nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy
informatsii. Chernaya metallurgiya. – Vyp. 1. – 2016. – S. 74-81.
19. Vashchenko S.V. Issledovaniye usloviy i mekhanizmov formirovaniya
prochnostnykh svyazey v pressovkakh pri briketirovanii melkofraktsionnykh
shikhtovykh materialov. [S.V.Vashchenko, B.N.Maymur, V.I.Petrenko, K.V.Bayul,
A.YU.Khudyakov, N.A.Solodkaya, E.B.Prokudina]. Fundamental’nyye i
prikladnyye problemy chernoy metallurgii. Vyp. 30. – 2015. – S. 347 – 362.
20. Khudyakov A. YU. Teoreticheskiye osnovy metodiki rascheta i sostavleniya shikht s
minimal’noy poroznost’yu. [A.YU.Khudyakov, S.V.Vashchenko, M.N.Boyko,
K.V.Bayul, YU.S. Semenov. Chernaya metallurgiya. Byulleten’ nauchnotekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii. – 2018. – № 7. – S. 23–32. 21.
21. Vashchenko S.V. Razrabotka nauchno-metodicheskogo podkhoda k vyboru sostava
briketiruyemoy shikhty i yeye svoystv. [S.V.Vashchenko, A.YU.Khudyakov,
K.V.Bayul, YU.S.Semenov]. Stal’. – 2018. – № 8. S. 2– 6.
22. Khudyakov A.YU. Briketirovaniye kaolinovogo syr’ya dlya proizvodstva kuskovogo
shamota. [A.YU.Khudyakov, S.V.Vashchenko, K.V.Bayul, YU.S.Semenov].
Novyye ogneupory. – 2018. – № 8. – S. 14– 20.
23. Grebenik V.M. Povysheniye nadezhnosti metallurgicheskogo oborudovaniya.
Sprvochnik. [V.M. Grebenik, A.V.Gordiyenko, V.K.Tsapko]. – M.: Metallurgiya, –
1988, – s.688.
404
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
24. Maymur B.N. Sovershenstvovaniye konstruktsii i uluchsheniye ekspluatatsionnykh
kharakteristik valkovykh briketnykh pressov. [B.N.Maymur, V.I.Petrenko,
A.T.Lebed’]. Byul. nauchno-tekhnicheskoy i ekonomicheskoy informatsii
«Chernaya metallurgiya» – №12. – 2011. – S. 67-71.
25. Bayul K.V. Sostoyaniye razrabotok i napravleniya sovershenstvovaniya konstruktsii
i parametrov ekspluatatsii valkovykh pressov. [K.V.Bayul, A.T.Lebed’,
S.V.Vashchenko, A.YU.Khudyakov] Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost’. – 2015. – №7. – S.117-120.
26. Bayul K.V., Petrenko V.I. Metod otsenki iznosa bandazhey valkovykh pressov na
razlichnykh stadiyakh ikh ekspluatatsii. Fundamental’nyye i prikladnyye problemy
chernoy metallurgii. Vip. 26. – S. 270 – 281.
27. Bayul K.V. Razrabotka metoda otsenki vliyaniya konfiguratsii formuyushchikh
elementov valkovykh pressov na uprugoye posledeystviye v briketakh. [K.V.Bayul,
A.YU.Khudyakov, S.V.Vashchenko, N.A.Solodkaya] istemn te hnolog
.
Reg onal’niy mezhvuz vs’ iy zb rni nau ovi h prats’. – Vipusk 3 (110). – Dnípro,
2017. – S.3-9.
28. Bayul K.V. Razrabotka kriteriyev vybora ratsional’noy kalibrovki bandazhey
valkovykh pressov. [K.V.Bayul, A.YU.Khudyakov, S.V.Vashchenko,
N.A.Solodkaya] Komp’yuternoye modelirovaniye: analiz, upravleniye,
optimizatsiya. Sbornik nauchnykh trudov. – №1. – Dnepr, 2017. – S.4-8.
http://kmauo.org/wp-content/uploads/2017/09/Baiul.pdf