Petrov Oleksandr Pilipovich, Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: alex.f.petrov@gmail.com, ORCID 0000-0001-7855-9267
Kuksa Oleg Volodimirovich, PhD (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Golovko Lyudmila Alexandrovna, PhD in Chemistry, Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Khodotova Nadiya Evstakhovna, Junior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

Forecasting the physical and chemical and thermophysical properties
of nickel-containing ferroalloys

Abstract. The aim of the work is to study the possibility of using integral
and partial model parameters of interatomic interaction for the systematic study
of the most important consumer properties of nickel ferroalloys used for
alloying steel and alloys. In the work, a new approach developed at the Iron and
Steel Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine was used to
solve the problems of predicting the properties of alloys, connecting the
composition, structure and properties of melts. Using experimental data on the
heat of melting, heat capacity, thermal conductivity, thermal diffusivity of
ferronickel, ferroboron, ferromolybdenum, ferro-tungsten, ferrozirconium and
other ferroalloys, equations were obtained which made it possible to estimate
these properties in advance. Analysis of the experimental data showed that the
density of liquid iron-nickel-chromium alloys and their melting points are
closely related to the interatomic interaction parameters. Using the parameters
of interatomic interaction and experimental data, equations were obtained to
describe the dependence of the crystallization temperature, specific density,
specific heat capacity, thermal conductivity of nickel-chromium-containing
ferroalloys on the parameters of interatomic interaction. Using the above
equations, model melting points and ferronickel densities (FN-5M) were
estimated using model prediction. The developed semi-empirical models can be
used to predict the properties of standard grades of ferroalloys both within a
single grade and the entire range of ferroalloys. This allows you to evaluate the
337
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
effectiveness of the use of ferroalloys at the main stages of steelmaking.
Keywords: ferroalloys, properties, criteria, predictive models, interatomic
interaction parameters
Reference
1. Grishchenko S.G. Ferrosplavnaya promyshlennost’ mira i Ukrainy v 2014-
2015 godakh. [S.G.Grishchenko, V.S.Kutsin, P.A.Kravchenko,
S.L.Kudryavtsev]. «
». – Dnípropetrovs’k: –
2016. – tom 19, vip. 1 – S.279–285.
2. Zhuchkov V.I. Metody i rezul’taty issledovaniy fiziko-khimicheskikh i
teplofizicheskikh kharakteristik ferrosplavov. [V.I.Zhuchkov,
O.YU.Sheshukov, P.P.Orlov i dr.]. // .
. «
». –
Dnípropetrovs’k. – 2001. – S.211-216.
3. Piptyuk V.P. Fiziko-khimicheskaya otsenka svoystv promyshlennykh
ferrosplavov. [V.P.Piptyuk, A.F.Petrov, S.V. rekov, V.A.Burshitin]. //
«F ‘ ». – 2007. –
Vyp.14. – S. 235–243.
4. Prikhod’ko E.V. O svyazi mezhdu parametrami mezhatomnogo
vzaimodeystviya i kharakteristikami struktury rasplavov. Rasplavy. – 1990.
– № 3. – S. 18–24.
5. Prikhod’ko E.V. Teoreticheskiye osnovy fiziko-khimicheskikh modeley
struktury mnogokomponentnykh materialov. Izv. AN SSSR. Metally. –
1991. – № 6. – S.208–214.
6. Prikhod’ko E.V., Petrov A.F. Rol’ napravlennogo mezhatomnogo
vzaimodeystviya v formirovanii mikroneodnorodnogo stroyeniya
metallicheskikh rasplavov. Izv. vuzov. Chernaya metallurgiya. – 1995. – №
12. – S.5–12.
7. Prikhod’ko E.V., Petrov A.F. Fiziko-khimicheskiye kriterii dlya otsenki
stepeni mikroneodnorodnosti metallicheskikh rasplavov. Metallofizika i
noveyshiye tekhnologii. – 1998. – T.20, № 7. – S. 64– 74.
8. Petrov A.F. Osobennosti modelirovaniya termodinamicheskikh svoystv
ferrosplavov. «F ‘
». –2003. – Vyp.6. – S. 244– 250.
9. Petrov A.F., Prikhod’ko E.V., Vorona Ye.N. Fiziko-khimicheskiye kriterii
dlya prognozirovaniya termodinamicheskikh svoystv
mnogokomponentnykh metallicheskikh system. «F ‘
». – 2005. – Vyp.11. – S. 170–
179.
10. Vikhlevshchuk V.A. Kompleksnoye issledovaniye svoystv legiruyushchikh i
mikrolegiruyushchikh materialov. [V.A.Vikhlevshchuk, V.S.Ignat’yev,
YU.N.Omes’, A.V.Kekukh]. Teoriya i praktika metallurgii. – 1999. – № 3.
– S.29-30.
338
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
11. Baum, B.A. Metallicheskiye zhidkosti. – M.: Nauka, 1979. – 120 s.
12. Kashin V.I., Filippov K.S. Plotnost’ i poverkhnostnoye natyazheniye
rasplavov Fe-Ni-Cr. Metally. – 2004. – № 4. – S.15-19.
13. Zhuchkov V.I. Izucheniye protsessa plavleniya splavov sistemy Fe-Ni-Cr v
zhelezouglerodistom rasplave. [V.I.Zhuchkov, O.V.Zayakin,
Ye.YU.Lozovaya, D.S.Renev]. Butlerovskiye soobshcheniya. – 2016. – T
47.– № 8. – S.56–62.
14. Zayakin O.V. Vremya plavleniya nikel’soderzhashchikh ferrosplavov v stali.
[O.V.Zayakin, V.I.Zhuchkov, Ye.YU.Lozovaya]. Izv. vuzov. Chernaya
metallurgiya. – 2007. – № 5. – S.13-16.
15. Zhuchkov V.I. Izucheniye temperatur plavleniya i plotnosti
nikel’soderzhashchikh ferrosplavov. [V.I.Zhuchkov, O.V.Zayakin,
YU.B.Mal’tsev]. Rasplavy. – 2001. – № 1. – S.7-9.