Gerasimenko Viktor Grigorievich, Ph.D., senior researcher, associate professor, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Molchanov Lavr Sergeevich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; ORSID 0000-0001-6139-5956

Directions of development of production of small- size billets for long products

Abstract. The aim of the work is to study the technological features of the
transfer of metallurgical enterprises to the production of small-size and wire
metal products from continuously cast billets. The main parameters of the
rolling technology are considered: the size of the billet, the choice of the
location of the continuous casting machine, the transfer scheme of continuously
cast billets to small- size and wire mills. It is shown that when using a
continuously cast square billet with a size of 130×130 mm and 150×150 mm,
direct combination of a continuous casting machine with a rolling mill is almost
impossible due to the difference in the speed of continuous casting and the
roughing group of the mill. The performed calculations show that the scheme of
cutting the billets and combining with the intermediate furnace is
technologically feasible, however, further heating of the billets leads to
significant energy losses. It has been established that an effective option for
combining the continuous casting machine with a rolling mill is to use a
complex of equipment with a furnace-thermostat for a billets 120 m long. This
flowchart reduces the energy consumption for heating the billets by at least
53%. The proposed technology of combining the continuous casting machine
with a rolling mill will provide metal savings by reducing the thickness of the
scale to 0.4-0.73 mm (an average of 1.1% of the mass of the billet), improve its
quality by reducing the depth of the decarburized layer from 1.1 mm to 0.3 mm.
The technology provides for the transportation of liquid steel in the ladle from
the steel-smelting shop, casting on the continuous casting machine,
identification of defects in the billets in a hot condition, supply of the billets
with a temperature of 8500С to high-temperature furnaces for heating and
subsequent rolling.
Key words: continuous casting machine, rolling mill, continuous casting,
combination
260
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
Reference
1. Smirnov A.N. Nepreryvnaya razlivka sortovoy zagotovki: Monografiya. –
Donetsk: Tsifrovaya tipografiya, 2012. – 417 s.
2. Kan YU.Ye., Leytes A.V. Proizvodstvo nepreryvnolitykh sortovykh
zagotovok razlichnogo naznacheniya. Stal’. – 1993. – №1. – S. 24-29.
3. Gerasimenko V.G. Tekhnologicheskiye osobennosti vybora ratsional’nykh
skhem perevoda metallurgicheskikh kombinatov, oriyentirovannykh na
vypusk melkosortnoy metalloproduktsii na nepreryvnuyu razlivku stali.
[V.G.Gerasimenko, B.M.Boychenko, V.YA Pererva, D.V.Chayka].
Teoriya i praktika metallurgii. – 2011. – №5-6. – S. 44-47.
4. Gerasimenko V.G. Sovmeshcheniye nepreryvnoy razlivki s obrabotkoy
davleniyem pri proizvodstve melkosortnogo prokata. [V.G.Gerasimenko,
Ye.V.Sinegin, D.A.Molchanov, D.A.Musunov]. Lit’yo 2014. Materialy KH
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Zaporozh’ye, 27-29
maya 2014 – Zaporozh’ye 2014 – s.305-307.
5. Gerasimenko V.G. Predposylki sozdaniya liteyno-prokatnykh moduley i
perspektivy ikh razvitiya v Ukraine. [V.G.Gerasimenko, Ye.V.Sinegin,
D.A.Molchanov, D.A. Musunov]. Lit’yo 2014. Materialy KH
Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Zaporozh’ye, 27-29
maya 2014 – Zaporozh’ye 2017 – S. 309-312.
6. Smirnov O.M., Kubersʹkyy S.V., Shtepan S.V. Bezperervne rozlyvannya
stali. – Alchevsʹk: DonDTU, 2011 – 518 s.
7. Khauk A. Modernizatsiya deystvuyushchikh provolochnykh prokatnykh
NMRT, 1994. – S. 122-128.
8. Vizinger KH., Khishmanner F. Goryachiy posad slyabov i pryamaya
prokatka. Chornyye metally – 1984. – №22. – S. 38-43.
9. Sveynovskiy U. Privyazka UNRS k melkosortnym i provolochnym stanam.
MRT. – 1993. – S.56-62.
10. Smirnov A.N. Teoriya i praktika nepreryvnogo lit’ya zagotovok.
[A.N.Smirnov, A.YA.Glazkov, V.L.Pilishenko i dr.]. – Donetsk: DonGTU,
OOO»Lebed’», 2000. – 371 s.
11. Smirnov A.N. Protsessy nepreryvnoy razlivki: Monografiya. [A.N.Smirnov,
V.L.Pilishenko, A.A.Minayev i dr. – Donetsk: DonNTU, 2002. – 536 s.
12. Tekhnologiya proizvodstva stali v sovremennykh konverternykh tsekhakh /
S.V. Kolpakov, R.V. Starov, V.V. Smoktiy i dr. Pod obshchey redaktsiyey
S.V. Kolpakova]. – M.: Mashinostroyeniye, 1991 – 461 s.
13. Gladkikh V.A. Proyektirovaniye i oborudovaniye elektrostaleplavil’nykh i
ferrosplavnykh tsekhov. [V.A.Gladkikh, M.I.Gasik, A.N.Ovcharuk,
YU.S.Proydak]. – Dnepropetrovsk: Sistemnyye tekhnologii, 2004. – 736 s.