Chernyatevych Anatoliy Hryhorovych, Dr. Sci,, professor, Head of Department, , Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: agchern@ua.fm; ORCID 0000-0002-4552-4997
Molchanov Lavr Sergeevich, PhD (Engin.), Senior Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; ORSID 0000-0001-6139-5956
Yushkevich Pavlo Olegovich, Ph.D. (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine,
49107; e-mail: metallurgistISI@gmail.com, ORSID 0000-0002-2675-0737
Vakulchuk Vladimir Viktorovich, PhD (Engin.), Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:vvvakulchuk@gmail.com, ORSID 0000-0001-7887-2843

Development of energy efficient technology of combined blowing of
converter bath by oxygen and neutral gases

Abstract. The aim of the work is the development of a new technology of
combined purging of the converter bath with oxygen and neutral gas, which
allows to achieve a significant resource and energy saving effect. The proposed
technological scheme of combined purging is based on the use of a new design
of a three-tiered tuyere and a system for supplying two regulated oxygen flows
to it. It is possible to completely replace oxygen with nitrogen at certain periods
of melting, which allows us to significantly expand the technological
capabilities of the combined purge of the converter bath. The design of a threetiered tuyere, which eliminates the disadvantages of two-tier blowing devices,
was carried out using high-temperature modeling. Processing of the materials
obtained in the course of the conducted melts allowed us to obtain new
information about the features of the physicochemical processes developing
during the flushing of the converter bath with the afterburning of the exhaust
gases. The features of the effect of oxygen jets on the removal of carbon,
manganese, silicon and phosphorus from the melt are established. Based on the
data of high-temperature modeling of the purge of the converter bath, the
183
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
established methodology for calculating the main design parameters and
experience in developing industrial structures of multi-tiered tuyeres, a threetiered tuyere of the new design and a combined bath of oxygen and neutral gas
for the 160-ton converters have been developed and proposed for industrial
development . The practical implementation of the presented solutions will
provide an increase in the technological and technical-economic indicators of
smelting in comparison with the use of well-known developments in this field.
Keywords: oxygen converter, combined blowing, three-tiered tuyeres,
blast flow separation, construction, technology
Reference
1. Ogava Y., Maruoka N. Progress of hot metal treatment technology and future
outlook. Tetsu-to-hagane = Journal of the Iron and Steel Institute of
Japan.-2014.- v. 100.- № 4.- P. 434-444.
2. Kishmoto Y., Saito N. Development and prospect of combined blowing
converter in Japan. Tetsu-to-hagane = Journal of the Iron and Steel
Institute of Japan.-2014.- v. 100.- № 4.- P. 445-455.
3. Yaroshenko A.V. Optimizatsiya kombinirovannoy produvki v konvertere s
primeneniyem novogo tekhnicheskogo obespecheniya. [A.V.Yaroshenko,
YU.F.Sukhanov, YU.N. Dolgikh]. Stal’. – 2008. – № 8. – S. 19-21.
4. Danilin YU.A. Sistema kombinirovannoy produvki zhidkoy konverternoy
vanny na Nizhnetagil’skom metallurgicheskom kombinate . [YU.A.
Danilin, S.V.Vinogradov, N.V.Mukhranov, V.Gerbert]. OAO
«Chermetinformatsiya». Byulleten’ «Chernaya metallurgiya».- 2008.- №6.-
S.51-53.
5. Smirnov L.A. Osvoyeniye tekhnologii kombinirovannoy produvki v 160-t
konverterakh. [L.A.Smirnov, A.A.Babenko, YU.A.Danilin i dr.]. Stal’. –
2010. – №5. – S.43-45.
6. Chernyatevich A.G. Napravleniya sovershenstvovaniya kombinirovannoy
produvki konverternoy vanny kislorodom i neytral’nym gazom.
Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii:- 2015.-
Vyp. 28.- S. 147-160.
7. Baptizmanskiy V.I. Rabota 130-t konverterov, oborudovannykh
dvukh”yarusnymi furmami. [V.I.Baptizmanskiy, V.O.Kulikov,
A.T.Kitayev i dr.]. Ekspress-informatsiya TSNII i TEI CHM.- 1974.- seriya
6.- vyp.-3.- S. 1-14.
8. Kudrina A.P. Sluzhba futerovki 130-t konverterov pri produvke metalla
kislorodom cherez dvukh”yarusnuyu furmu. [A.P.Kudrina, B.V.Nikiforov,
A.T.Kitayev i dr.]. Ogneupory.- 1974.-№1.- S.27-32.
9. Shneyerov YA.A. Kombinirovannaya produvka metalla s podachey
neytral’nogo gaza cherez dnishche konvertera. [YA.A.Shneyerov,
S.Z.Afonin, V.V.Smoktiy i dr.]. Stal’. – 1985. – № 11. – S. 16-21.
184
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
10. Chernyatevich A.G. Kombinirovannaya produvka s podachey neytral’nogo
gaza sverkhu i cherez dnishche konvertera. [A.G.Chernyatevich,
R.S.Ayzatulov, L.M.Uchitel’ i dr.]. Stal’. – 1989. – № 5. – S.20-23.
11. Kukuruznyak I.S. Fakel’noye torkretirovaniye futerovki 130-t konverterov
vertikal’nym sposobom. [I.S.Kukuruznyak, I.S.Vrublevskaya,
V.G.Porkhun, A.P.Petrunin]. Metallurgicheskaya i gornorudnaya
promyshlennost’.- 1989.- №3.- S. 16-17.
12. Chernyatevich A.G. Razrabotka konstruktsiy furmennykh ustroystv dlya
goryachego remonta futerovki konverterov. [A.G.Chernyatevich,
Ye.V.Protopopov, Ye.N.Sigarev i dr.]. Teoriya i praktika metallurgii.-
2010.- № 1-2.- S. 68-73.
13. Starov R.V. Maloshlakovaya tekhnologiya konverternoy plavki.
[R.V.Starov, N.M.Omes’, V.G.Gorobets i dr.]. Stal’. – 1989. – № 5. – S. 25-
28.
14. Chernyatevich A.G. Razrabotka konstruktsii dvukh”yarusnoy furmy i
rezhima produvki vanny 160-t konverterov PAO «ArselorMittal Krivoy
Rog» s yeye ispol’zovaniyem. [A.G.Chernyatevich, Ye.N.Sigarev, I.V.
hernyatevich i dr.]. Teoriya i praktika metallurgii.- 2012.- № 5-6.- S. 76-
85.
15. Rymarchyk N. Post combustion lances in Basic Oxygen Furnace (BOF)
operations. Steelmaking Conference Proceedings. – 1998. – P. 445-449.
16. Stone R.P. Further process improvements at Severstal Sparrows Point via
new technology implementation. [R.P.Stone, D.Neith, S.Koester et al.]. AIS
Tech 2009 Proceedings. – 2009. – №1.- Р.737-747.
17. Chernyatevich A.G. Napravleniya sovershenstvovaniya konstruktsiy
kislorodnykh furm v konverternykh tsekhakh Ukrainy.
[A.G.Chernyatevich, A.V.Sushchenko, V.V. akul’chuk, P.O.Yushkevich.
Byulleten’ OAO «Chermetinformatsiya». Chernaya metallurgiya.- 2015.-
№3.- S. 52-65.
18. Chernyatevich A.G., Protopopov Ye.V. Razrabotka nakonechnikov
dvukhkonturnykh furm dlya kislorodnykh konverterov. Izv. VUZov.
Chernaya metallurgiya.- 1995.- № 12.- S. 13-17.
19. Chernyatevich A.G. Kombinirovannaya produvka konverternoy vanny s
ispol’zovaniyem dvukhkonturnoy furmy. [A.G. Chernyatevich,
L.A.Ganzer, R.S.Ayzatulov i dr.]. Chernaya metallurgiya: Byul. NTI.-
1988.- № 7.- S. 48-50.
20. Chernyatevich A.G. Makrokartina fizicheskikh yaleniy v reaktsionnoy zone
kislorodnogo konvertera pri produvke mnogosoplovymi furmami.
[A.G.Chernyatevich, Ye.YA.Zarvin, YU.N.Borisov i dr.]. Izv. VUZov.
Chernaya metallurgiya.- 1977.- № 12.- S. 61-65.
21. Chernyatevich A.G., Shishov B.I. Nekotoryye voprosy rasprostraneniya
kislorodnykh struy v rabochem prostranstve konvertera. Izv. VUZov.
Chernaya metallurgiya.- 1981.- № 1.- S. 28-32; № 3.- S. 42-45.
185
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
22. Chernyatevich A.G., Protopopov Ye.V. Eksperimental’noye izucheniye
parametrov reaktsionnoy zony v usloviyakh kombinirovannoy produvki.
Izv. VUZov. Chernaya metallurgiya.- 1991.- № 6.- S. 17-22.
23. Okhotskiy V.B., Chernyatevich A.G. Model’ protsessa rafinirovaniya metalla
pri produvke yego kislorodom sverkhu. Izv. VUZov. Chernaya
metallurgiya.- 1972.- № 10.- S. 61-64.
24. Baptizmanskiy V.I., Okhotskiy V.B. Fiziko-khimicheskiye osnovy
kislorodno-konverternogo protsessa: Monografiya.- Kiyev-Donetsk:
Vishcha shkola. Golovnoye izd-vo, 1961.- 184 s.
25. Chernyatevich A.G. Kartina produvki konverternoy vanny s
ispol’zovaniyem dvukh”yarusnoy kislorodnoy furmy. [A.G.Chernyatevich,
Ye.N.Sigarev, L.S.Molchanovi i dr.]. Byulleten’ «Chernaya metallurgiya».
– 2017. – №12. – S. 39–45.
26. Chernyatevich A.G. Vysokotemperaturnoye modelirovaniye produvki
konverternoy vanny s primeneniyem trekh”yarusnoy furmy.
[A.G.Chernyatevich, L.S.Molchanov, P.O.Yushkevich]. Metall i lit’ye
Ukrainy. – 2017. – №6-7. – S. 17–21.
27. Chernyatevich A.G. Napravleniya povysheniya effektivnosti produvki
vanny 160-t konverterov PAO «ArselorMittal Krivoy Rog».
[A.G.Chernyatevich, L.S.Molchanov, P.O.Yushkevich]. Teoriya i praktika
metallurgii. – №3–4. – 2017. – S.66–74.