Nesterov Alexander Stanislavovich, PhD (Engin.), Senior Researcher, Head of Department; Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail: asn.dnepr@ gmail.com; ORSID0000-0002-0183-0327
Garmash Larysa Ivanivna, с Research Scientist, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasovof the NAS of Ukraine, AcademicanStarodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107; e-mail:larysagar@gmail.com; ORSID 0000-0002-9540-3037
Lopatenko Konstantin Petrovich, PhD (Engin.), Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107
Boldenko Mikhail Grigorievich, Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine,49107
Gorbatenko Natalia Valerievna, PhD in Chemistry, Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine,49107
Lutar E.I., Junior Senior Researcher, Iron and Steel Institute named after Z.I. Nekrasov of the NAS of Ukraine, Academican Starodubova square, 1, Dnipro, Ukraine, 49107

The researches of high-temperature properties of iron materials in
laboratory conditions

Summary. The aim of the study is to simulate in laboratory conditions the
behavior of iron ore materials in the zone of softening-melting DP and drip
flow using an integrated method developed at the Institute of Ferrous
Metallurgy. It is shown that the widespread idea of the formation in the blast
furnace of primary slag melt based on FeO takes place mainly in the initial
period of slag formation and is true for low basicity iron ore materials. For
pellets, the nature of the formation of liquid phases differs significantly from
the agglomerate. Experimentally established changes in the composition of the
slag melt as heating. It is shown that under the conditions of temperature and
heat treatment of raw materials, each temperature has its own composition of
the liquid phase. When the pellets are melted, the primary melt is formed in the
temperature range of 1330–13600C, in which the proportion of primary slag is
16–25%. Melt from high-silicon lumpy ore is formed at high temperatures of
1490-15200С. The mass of the primary slag with 42-48% FeO is 4-8% by
65
«Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. – 2018. – Вып.32
«Fundamental and applied problems of ferrous metallurgy». – 2018. – Collection 32
«Fundamental’nye i prikladnye problemy černoj metallurgii». – 2018. – Vypusk 32
weight of iron ore materials. The main part of the melt hangs on the coke
nozzle on the coke layer at temperatures above 16000C. Melts formed from
mixtures of iron-containing materials, as a rule, have averaged characteristics.
The observed patterns make it possible to predict the behavior and properties of
multicomponent charge mixtures in a blast furnace.
Keywords: blast furnace, iron ore materials, modeling, temperature heat
treatment, reduction, melts
Reference
1. Pavlov M.A. Metallurgiya chuguna. M.: Metallurgizdat, – 1944.
2. Ostroukhov M.YA. Protsessy shlakoobrazovaniya v domennoy pechi. M.:
Metallurgizdat, – 1963. – 223s
3. Bol’shakov V.I., Tovarovskiy I.G. Poznaniye protsessov domennoy plavki.
Dnepropetrovsk: Porogi, 2006. – 440 s.
4. Busly N.J., Fray T. Fundamental’nyye issledovaniya fazovogo sostava i
struktury aglomerata s tsel’yu optimizatsii yego metallurgicheskikh
svoystv. Pyromet. – 21-23 Sept. 1987. – L. 1987. – R. 141-166.
5. Moseyko YU.V. Vyvchennya intervalu rozm’yakshennya vidnovlenykh
zalizorudnykh materialiv riznykh fraktsiy v umovakh domennoho
plavlennya. [YU.V. Moseyko, YU.V. Kuris, O.S. Vodennikova,
S.V. Barannik ta insh]. Metalurhiya. Vyp. 2(34). – 2016. – S.9-14.
6. Vosstanovleniye, teploobmen i gidrodinamika v domennom protsesse//
Akademiya nauk SSSR, Ural’skiy filial. [Pod. redaktsiyey S.V. Shavrina.
Sverdlovsk: – 1970 g. –S. 76.
7. Tsylev L.M. Vosstanovleniye i shlakoobrazovaniye v domennom protsesse. –
M.: Nauka. – 1970, – 158 s.
8. Gladkov N.A., Nesterov A.S. Protsessy v sloye zhelezorudnykh materialov
pri yego nagrevanii. Metally. – 1987. – № 3. S. 9-11.
9. Nesterov A.S. Otsenka metallurgicheskikh svoystv kuskovoy rudy PAO
«Yevraz-Sukha Balka». [A.S. Nesterov, L.I. Garmash, M.G. Boldenko i
dr.]. Fundamental’nyye i prikladnyye problemy chernoy metallurgii. –
2014. – Vypusk 28. – S.103-110.
10. Nesterov A.S. Polucheniye aglomerata zadannogo sostava i svoystv pri
vovlechenii v shikhtu vtorichnogo syr’ya. [A.S. Nesterov, A.D. Dzhigota,
V.S. Yakushev, L.I. Garmash i dr.] Fundamental’nyye i prikladnyye
problemy chernoy metallurgii. – Vypusk 24. – 2011. – S. 29-37.
11. Nesterov A.S. Vliyaniye pervichnykh shlakovykh i metallouglerodistykh
rasplavov na stoykost’ futerovki nizhney chasti shakhty domennykh
pechey. [A.S. Nesterov, V.I. Bol’shakov, N.M. Mozharenko, L.I. Garmash.
Nauchno tekhnicheskaya konferentsiya «Tekhnologiya i primeneniye
ogneuporov i tekhnicheskoy keramiki v promyshlennosti». – 2008g. –
Khar’kov.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]